KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

LPIS by mohl být veřejně přístupný od příštího roku

25/09/07

Zdroj: www.agris.cz

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) v současné době podniká kroky, které by umožnily vybraná data Katastru nemovitostí v LPIS zpřístupni pro zemědělskou veřejnost.

Uvedl to v reakci na žádost předsedy Svazu marginálních oblastí ČR (SMO) Milana Boleslava náměstek ministra zemědělství Stanislav Kozák. Nelze s tím ale podle jeho slov počítat do konce letošního roku, ale až v roce příštím.

Grafická data z Katastru nemovitostí obsažená v LPIS totiž podle Kozáka ministerstvo získává na základě smlouvy o poskytování dat mezi MZe a Pozemkovým fondem ČR, z nichž vyplývá, že ministerstvo může zpřístupnit pouze následující data:

vrstva rastrových map katastru nemovitostí v souvislém zobrazení

vrstva rastrových map bývalého pozemkového katastru v souvislém zobrazení

vrstvy digitálních map – vrstva digitálních katastrálních map (DKM) a vrstva katastrálních map digitalizovaných (KMD) v souvislém zobrazení

údaje souboru popisných informací Katastru nemovitostí.

„S odkazem na výše uvedené nebylo možno data Katastru nemovitostí prostřednictvím internetové verze LPIS zpřístupnit uživatelům zemědělské půdy,“ konstatuje ve své odpovědi náměstek Kozák. I tak ale SMO snahu ministerstva zpřístupnit dosud neveřejná data vítá. Podle bulletinu SMO by totiž byl takový krok plně v souladu s programovým prohlášením vlády odbyrokratizovat podnikatelské prostředí v ČR a byl by také pro uživatele půdy velmi praktický. „Jednak by se mohl stát podpůrným nástrojem k větší transparentnosti při prodeji státní půdy, rozhodně vhodnějším než zatím navrhované kauce a jednak by zemědělcům ušetřil čas, který jinak musí shánění potřebných údajů věnovat. Jde přece o data vzniklá z peněz daňových poplatníků, takže jejich zpřístupnění veřejnosti je navýsost logické,“ uvádí se bulletinu Svazu.

Zařazeno v Aktuality