KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič: zasadíme se o navýšení mléčných kvót

24/09/07

Zdroj: MZe

Postupné každoroční navyšování mléčných kvót o 5 – 6 % za současné minimalizace pokut udělovaných producentům za překročení kvóty – takový je plán ministrů zemědělství zemí Visegrádské čtyřky (V-4), které nyní Česká republika předsedá. Ministr Petr Gandalovič to zdůraznil na dnešním jednání v rámci neformální Rady ministrů zemědělství a rybolovu v portugalském Portu.

Iniciativa V-4 směřuje k úplnému odstranění mléčných kvót v letech 2014/15. Požadavek chtějí ministři V-4 přednést na nejbližší Radě ministrů zemědělství a rybolovu na konci září v Bruselu.
 
 „Postupné navyšování kvót o 5 – 6 % ročně je prakticky jediným způsobem, jak zavést do sektoru tržní principy. Požadavek je velmi dobře načasován a ministři zemí Visegrádské čtyřky s ním chtějí vystoupit na  nejbližší Radě ministrů zemědělství a rybolovu koncem září v Bruselu,“ uvedl mj. ministrzemědělství Petr Gandalovič. „V případě nepřijetí potřebných opatření lze předpokládat další nárůst cen mléka a mléčných produktů, což by vést mohlo ke snížení jejich spotřeby,“ dodal.
 
Jak vyplynulo z jednání neformální Rady ministrů, zkušenosti ze sektoru mléka jsou ve všech zemích V-4 dost podobné, např. polská delegace zmínila současný neustálý růst cen mléka a mléčných produktů, a to v některých případech až o 20 %. Ministr Gandalovič pak formuloval společný požadavek spočívající v postupném každoročním navyšování mléčných kvót o 5 – 6 % za současného snižování penalizace producentů za překročení kvóty.
 
„Možnost takto se seznámit se stanovisky dalších členských států Evropských společenství, navíc států, které sdílejí podobné historické a sociální prostředí, geografické podmínky apod., jako je tomu u zemí Visegrádu, je vždy cenná. Přispívá ke sbližování postojů a tím dále i k hladšímu průběhu jednání na celoevropské úrovni,“ zhodnotil jednání ministrů zemí V-4 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč.
 
Současná vysoká poptávka po mléčné surovině ze strany českých, německých i italských mlékáren způsobuje od 2. poloviny tohoto roku růst cen mléčné suroviny i růst cen výrobků. Nákupní ceny za mléko od července 2007 pomalu rostou a dá se očekávat, že tento trend bude i nadále pokračovat. Potvrzují to také jednání zástupců zemědělských producentů a zpracovatelů mléka, ačkoliv nárůst cen by měl být pozvolný, ne skokový. Zpracovatelé jsou cenově tlumeni odbytem mléčných výrobků zejména v obchodních řetězcích.
 
Ceny zemědělských výrobců za mléko I. a vyšší třídy jakosti vykázaly v červenci oproti předchozím měsícům růst na 7,90 Kč/l, tj. zvýšení od začátku roku o 1,4 %. Předpokládaná cena zemědělských výrobců podle údajů Českomoravského svazu mlékárenského za měsíc srpen 2007 bude na úrovni cca 8,10 Kč/l, tj. meziměsíční zvýšení o 0,20 Kč/l.

Ceny na německém trhu se rovněž výrazně zvýšily a poslední nabídky pro české producenty mléka se pohybují na úrovni 9,50 Kč/l. Rovněž nabídky italských firem se pohybují na vysoké úrovni a v současnosti dosahují dokonce 11,00 Kč/l.
 
Uvedená situace jasně naznačuje, že dojde k dalšímu vývozu mléčné suroviny, která již v loňském roce představovala více jak 10 % z celkových dodávek mléka, tj. cca 300 mil. litrů (313 tis. tun). Odhady vývozu kalendářního roku 2007 se pohybují na úrovni nejméně 400 mil. litrů (410 tis. tun).

Zařazeno v Aktuality