KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič: ovocnáři si musí vytvořit pevné odbytové vazby

19/09/07

Producenti ovoce v České republice by se letos měli více zaměřit na vytvoření stálých odbytišť, i kdyby to znamenalo několikahaléřové snížení ceny za kilogram vykupovaného ovoce. Na slavnostním zahájení XXXI. ročníku zahradnického veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích to dnes řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Podle minstra si ovocnáři  svoji největší krizi z konkurence zahraničního zboží […]

Producenti ovoce v České republice by se letos měli více zaměřit na vytvoření stálých odbytišť, i kdyby to znamenalo několikahaléřové snížení ceny za kilogram vykupovaného ovoce. Na slavnostním zahájení XXXI. ročníku zahradnického veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích to dnes řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Podle minstra si ovocnáři  svoji největší krizi z konkurence zahraničního zboží prodělali již před  vstupem České republiky do EU, zelináři těsně po našem vstupu do EU. Dnes se podle Gandaloviče jejich situace jeví již mnohem příznivěji s dobrým výhledem do budoucna.
Letošní jarní mrazy snížily ve velké části Evropy úrodu ovoce o zhruba 30 procent. To mělo vliv na výrazně vyšší ceny ovoce na konzum i na zpracování.
„Dobrý prodejní rok je jistě možné využít k vytvoření maximálního zisku, ale možná právě letos by producenti měli více přemýšlet dopředu a vyměnit pár haléřů z ceny za kilogram ovoce za vytvoření pevnějších odbytových vazeb, aby se v roce horšího odbytu měli vůbec kam obracet,“ uvedl Petr Gandalovič.

České ovocnářství má bohatou tradici. Například u jablek, hrušní a třešní odolává konkurenci několik našich odrůd. Je to dáno zejména dobrými půdně klimatickými podmínkami. Potýká se ale s velkým podílem přestárlých sadů. MZe se proto podle ministra bude snažit udržet národní podpory na výsadbu a závlahy co nejdéle.

Ministr Gandalovič se ve svém vystoupení  zmínil také o reformě SOT s ovocem a vínem. EU podle jeho slov určuje většinu podpůrných mechanismů společnými pravidly.
„Letošní reforma klade větší důraz na posílení trhu, schopnost producentů odolat krizím, ale i větší spotřebu. Celkově by se pozice českého ovocnářství a zelinářství měla zlepšit,“ řekl Gandalovič.

Zařazeno v Aktuality