KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci na Vysočině získají finanční příspěvky

14/08/07

Zdroj: www.agris.cz

Zemědělští producenti, zpracovatelé a další hospodářské subjekty působící v zemědělství na Vysočině budou moci získat v období 2007-2013 finanční příspěvky z krajského rozpočtu.

Dne 24. července 2007 bylo Evropskou komisí ukončeno hodnocení jednotlivých opatření "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití.

Roční maratón vysvětlování a úprav materiálů byl korunován úspěchem, když 24. července 2007 byly Evropskou komisí schváleny kompletní Zásady. Na tomto výsledku se výrazným způsobem zasloužil Odbor lesního a vodního hosp. a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina. Proces komplikoval i fakt, že končilo plánovací období 2004-2006 a na přelomu roku 2006/2007 byly schváleny nové právní předpisy, týkající se oznamovacích povinností pro nové veřejné podpory v zemích EU, na které bylo nutné okamžitě reagovat. Jako první ze všech zemí EU dokázala Česká republika notifikovat opatření v oblastí zemědělského výzkumu a vývoje podle nové evropské legislativy a současně kraj Vysočina jako úplně první v rámci České republiky notifikoval nové podpory do zemědělství.

„Po schválení Zastupitelstvem kraje Vysočina mohou být ještě v roce 2007 podpořeni včelaři a jejich snaha o obnovení práce s mládeží. V dalších letech budou tyto zdroje sloužit zejména jako finanční příspěvky na neprávem opomíjené marginální oblasti zemědělství, přičemž podpora bude zaměřena zejména na malé podniky a mikropodniky,“ dodal Ivo Rohovský, člen Rady kraje Vysočina pro oblast zemědělství a vodního hospodářství.