KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zásobování mlékárny bioplynem z místní produkce

14/08/07

Zdroj: ÚZPI

Německá bio-mlékárna Söbbeke vybudovala ve spolupráci s okolními zemědělci vlastní zařízení na bioplyn a elektrárnu, čímž pokrývá polovinu své energetické spotřeby.

Vestfálská soukromá bio-mlékárna Söbbeke v Gronau je největším německým zpracovatelem bio-mléka (40 mil. kg, obrat ca 50 mil. EUR), a ve výrazné míře využívá k provozu obnovitelné zdroje energie. Ve spolupráci se sousedními zemědělskými podniky byla vytvořena koncepce vedení bioplynu potrubím do mlékárny.

Obnovitelnými zdroji energie se v tomto podniku zabývali delší dobu (řepkový olej, dřevěná drť, solární zařízení) a hledali, který by byl zároveň ekonomický. Výsledný společný projekt je založen na produkci kukuřice ve čtyřech sousedních zemědělských podnicích, které provozují zařízení na bioplyn (zpracují především kukuřičnou siláž – 8 tis. t ročně, kejdu a zelené žito a slunečnici – 2 tis. t. ročně) a mlékárna zaručuje odběr. Přečištěný metan se povede ze zařízení potrubím dlouhým asi 1 km do blokové tepelné elektrárny, která bude produkovat 500 kW do sítě, a bude využívat teplo k ohřevu vody na 90 oC. Aby tato voda mohla být využita musí být upravena některá provozní zařízení (např. myčka lahví). Kromě toho je další malá elektrárna (výrobce Scania, výkon 250 kW) umístěna přímo u zařízení na výrobu bioplynu, která dodává potřebnou energii tomuto zařízení. Teplo produkované zařízením na bioplyn je využito v sousedním zemědělském podniku.

Projekt stál 2,3 mil. EUR a byl uveden do provozu koncem r. 2006. Dodávku a instalaci zařízení zajistili PlanET – specialista na bioplyn z Vreden a 2G Energietechnik z Heek. Celé zařízení zabírá plochu 20 000 m2 a sestává z hlavní fermentační nádrže s centrálním míchadlem, z následné fermentační nádrže se zásobníkem plynu a konečným zásobníkem (bude doplněn ještě jeden).

Teplem vyprodukovaným v bezprostřední blízkosti pokryje mlékárna kolem 50 % své energetické spotřeby bez produkce CO2. Dále mlékárna plánuje, že v létě bude teplo využito k chlazení prostřednictvím absorpčního zařízení. Zbytky ze zařízení na tvorbu bioplynu budou sušeny, lisovány do pelet a spáleny v běžné kotelně. Tak by se podnik mohl stát téměř nezávislý na fosilních palivech. Kromě toho to znamená příspěvek k ochraně místního ovzduší.