KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Projev prezidenta Agrární komory ČR na zahájení 34. ročníku výstavy Země živitelka

30/08/07

Zdroj: AK ČR

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny
Vážený pane premiére,
Vážený pane ministře, hejtmane, primátore, paní ředitelko,

Rok se s rokem sešel a jsme zde v jihočeské metropoli Českých Budějovicích opět při příležitosti zahájeri1 jedné z nejoblíbenějších výstav v ČR Země živitelka. Rok se s rokem sešel a zaznamenali jsme v našem resortu mnoho výrazných změn.

Nejenom další dva ministry, ale úderem letošních žní, doslova ze dne na den jsme se ocitli ve zcela nové situaci, kterou lze charakterizovat takto:

  • Svět se nachází v počátečním stadiu růstu cen obilovin, zejména však pšenice, kukuřice a také rýže
  • Prezident USA George Bush prosadil program Energetické koncepce USA, která je založena na expanzivním nárůstu produkce bioetanolu z obilnin – ze současných 15 mld. litrů na 28 mld. litrů v r. 2012 a 133 mld. litrů V r. 2017!
  • Během 2 až 3 let se poptávka po obilí v USA zdvojnásobí
  • V Evropě zasáhla právě nyní trh s obilím poprvé poptávka producentů biopaliv
  • V souběhu s tím se probouzí konzumní obr Čína s poptávkou po potravinách

Výsledkem těchto vlivů mimo jiné to, že po létech mají naši zemědělci za svou práci zaplaceno a ceny obilí jsou dobré. To je viditelné už nyní.

Druhý výsledek bude postupný nárůst cen komodit ŽV, které jsou na obilí závislé a tlak na růst cen potravin. Ty byly dlouhodobě podceněny, ceny vstupů každoročně stoupají, ceny zemědělských výrobců jsou na stále stejné úrovni a zemědělství se díky tomu dostávalo do významných ekonomických problémů.

Situace po letošních žních je optimističtější, ale chtěl bych varovat před jejím zneužitím proti nám. Dobrá cena obilí neznamená, že je všechno v pořádku. Je třeba jasně říct, že výnos 4,4 – 4,5 t je pod naše možnosti. Rád si počkám, jaký budou mít třeba v sousedním Rakousku. Letošní rok bude zřejmě ekonomicky dobrý, ale české zemědělství potřebuje ještě mnoho takových roků, aby srovnalo krok s konkurencí. Chci připomenout že pracujeme v ekonomickém tlaku, kdy financujeme svoji výrobu v průměru plných 42% z cizích zdrojů. Ve staré EU je to 15%, farmáři USA jsou zatíženi pouhými l2ti procenty.
 
Nicméně je jasné, že se změnila doba a zemědělství má lepší perspektivu. Ten, kdo má potraviny, má v rukou trumf, který bude stále víc ceněn. My to bohužel nejsme, my mimo mléka a obilí jsme ztratili soběstačnost ve všech komoditách. V některých sami a dobrovolně, v některých, jako například cukr, nám „pomohla“ EU. Pro ty, kteří doposud tvrdili, že není problém, že vše dovezeme, doporučuji s odstupem času si zanalyzovat letošní ceny brambor. To je modelový příklad jak to dopadne, když zemědělci omezí výrobu a staneme se výrazně závislými na dovozu.

Přichází nová doba, přichází doba, kdy nastane renesance zemědělství, kdy bude toto odvětví doceněno. Není to jenom hlad po obilí, není to jenom probouzející se spotřebitelská poptávka asijských gigantů. Velmi pečlivě sleduji politiku v úvozovkách nového Blaira evropské politické scény – francouzského prezidenta Nikolase Sarkozyho. Je překvapivě profarmářská. Až tak, že před měsícem dal pokyn ministru zemědělství, který zní – „budete dělat takovou politiku, že nikdo v Evropě nebude ani vteřinu pochybovat o tom, že budeme hájit zájmy francouzských farmářů“!
 
Závěrem mně dovolte stanovisko k záležitostem, které AK ČR považuje za zásadní.

  • Za prvé to je vzít si poučení z narůstajících klimatických problémů a přistoupit k systémovému řešení – mluvím o založení fondu nepojistitelných rizik a zbavení se závislosti pozice žebrajícího prosebníka o kompenzace
  • Za druhé to je rozpočet 2008, kde s velkým znepokojením sledujeme vývoj. Zítra na společném zasedání předsednictva a dozorčí rady AK rozhodneme o dalším postupu. Zde chci sdělit jenom to, že 3 roky od vstupu do EU je dostatečně dlouhá doba na to, aby každý pochopil, že není nic nenormálního a nemorálního žádat o stejné podmínky, jaké mají naši konkurenti
  • Za třetí je to odstranit alespoň do nebe volající stav v potravinové vertikále, kde na začátku jsme my producenti surovin pro potravinářský průmysl a na konci nezřízená arogance a neuvěřitelné, avšak deset let tolerované praktiky obchodních řetězců
  • Svůj stručný výčet bych chtěl při této jedinečné příležitosti zakončit notickou k českým potravinám. Je třeba vědět, že jsou lepší a že jsou zdravější. Používáme o 40% méně hnojiv, o 50% méně chemie. Vykonali jsme, AK ČR, na úseku osvěty spotřebitelů, ale i politiků a představitelů obchodních řetězců mnoho práce, která bude doceněna později. Mám radost z toho, že nebyla zbytečná, že nastává obrat a stále více lidí si vyžaduje České potraviny

Závěrem mně dovolte, abych popřál 34. ročníku agrosalonu Země živitelka úspěch.

České Budějovice 23. srpna 2007

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR

K článku nebyl zatím napsán žádný komentář