KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přehled o sklizni obilovin a řepky k 6.8.2007

08/08/07

Zdroj: AK ČR

K 6.8. je už sklizeno 80 % osetých ploch obilovin a žně vstupují do závěrečné fáze. Rozhodující produkční kraje – Olomoucký, Královéhradecký, Středočeský mají sklizeno už přes 90 % ploch. V podstatě je skončena sklizeň ozimého ječmene (98 %) s výnosem 4,84 t/ha. Je sklizena rozhodující plocha ozimé pšenice (90 %) s výnosem 5,04 t/ha a jarního ječmene (79 %), jehož výnos 3,69 t/ha ovšem táhne celkový výnos dolů.

Zatímní průměrný výnos všech obilovin 4,57 t/ha a současné příznivé počasí v kombinaci s relativně dobrými cenami dávají předpoklad lepšího výsledku žní, než tomu bylo v loňském roce.

Trvalá je situace v cenách obilí a je zbytečná obava z jejich poklesu. Jsme pod vlivem evropského a světového trhu a výnosy v českém regionu nemají na tvorbu ceny zásadní vliv.

Pokud se týká ozimé řepky, je podle nahlášených údajů sklizeno 94,3 %. Výnos je 3,11 t/ha, realizační cena přes 7.000 Kč/t.

Závěr:

  • připomínáme termín 13.8.2007, nahlášení skutečných škod suchem v postižených oblastech
  • je nesporné, že současné ceny obilí zvýší náklady jednotlivých komodit ŽV a je třeba zohlednit tuto skutečnost ve farmářských cenách
  • kulatý stůl na téma narovnání cen živočišné a rostlinné produkce, který jsme pro média uspořádali 1.8. byl přijat velmi dobře – médii i veřejností. Jedinou výjimkou bylo stanovisko ASZ
  • v této diskuzi budeme pokračovat, 28.8. uspořádáme na agrosalonu Země živitelka v Č. Budějovicích tzv. „Živočišné fórum“
  • domníváme se, že se podaří nárůst cen obilí v jednotlivých komoditách ŽV postupně saturovat.

Zařazeno v Komodity, Žně 2007