KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Možnosti čerpání finančních podpor potravinářských podniků z EAFRD

30/08/07

PK ČR

Potravinářská komora připravila dva semináře o čerpání peněz z EU


Potravinářské podniky, které chtějí požádat o finanční podporu svých podnikatelských záměrů z fondů Evropské unie budou mít v průběhu září dvojnásobnou příležitost dozvědět se o možnostech a podmínkách podpor více potřebných informací. Potravinářská komora ČR (PK ČR) totiž ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a Ústavem zemědělských a potravinářských informací připravila pro zájemce dva semináře zaměřené na čerpání finančních podpor z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) – Programu rozvoje venkova ČR (PRV).

Podle tiskového mluvčího PK ČR Zbyňka Boublíka proběhnou obě akce 11. září v Olomouci a 18. září v Praze, vždy od 9.30 do 12.30. hodin. Přednášet budou odborníci z  Ministerstva zemědělství ČR a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).


Potravináři mohou v rámci PRV čerpat peníze z podopatření I. 1.3. „ Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům“. Podpora bude zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování nebo uvádění na trh nebo vývoje nových produktů, procesů a technologií vztažených k produktům uvedeným v Příloze I „Smlouvy o založení ES“. Investice mají zlepšit celkovou výkonnost podniku a přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko potravinářského odvětví. Pro toto opatření je vyčleněno přibližně půl miliardy korun na rok.

U podopatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům může být příjemcem podpory výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici drobného, malého nebo středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 milionů eur. Částka způsobilých výdajů na jeden projekt bude od 100 000 do 30 milionů korun, maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory bude 90 milionů korun v průběhu let 2007 až 2013.


U podopatření Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství může být příjemcem podpory výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu bez omezení velikosti podniku a počtu zaměstnanců. Na spolupráci při vývoji nových produktů, postupů a technologií je vymezena dotace na způsobilé výdaje na jeden projekt ve výši minimálně 200 000 korun. Na uvedené opatření je vyčleněno 134 milionů eur.


Zájemci mohou přihlášky, s uvedením data a místa konání semináře, kterého se chtějí účastnit, názvu a adresy podniku včetně jména účastníka, obratem posílat na adresu: Potravinářská komora ČR, Zbyněk Boublík, Počernická 96/272, Praha 10, 108 03, případně na e-mail: boublik@foodnet.cz či fax 296 411 187. Formulář přihlášky je možné si stáhnout z titulní strany oficiální internetové stránky PK ČR na adrese http://www.foodnet.cz . Počet míst na semináři je omezen.

Účastníci seminářů obdrží řadu dokumentů, například „Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013“, CD s kompletním zněním PRV, výběr z kapitol PRV – opatření pro každou osu, jejich popis a finanční plán, publikaci „Úspěšně realizované projekty z Operačního programu Zemědělství či adresář regionálních pracovišť SZIF.

Semináře se konají pod záštitou náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitky Chalánkové a náměstka primátora města Olomouce RNDr. Ladislava Šnevajse.

Informace o místech a termínech konání seminářů:

 

1. seminář

11. září 2007, Olomouc, doba konání: 9.30 – 12.30 hodin

Magistrát města Olomouce,  Jednací sál Zastupitelstva města Olomouce a Olomouckého kraje, Hynaisova 10 , Olomouc (centrum města)

Spojení MHD:

– z Hlavního vlakového nádraží Českých drah:  tramvají číslo 2 nebo 7 do zastávky Palackého

– z hlavního autobusového nádraží: pěšky na Hlavní vlakové nádraží ČD (cca 10 min.) nebo tramvají číslo 4 na Hlavní vlakové nádraží ČD a odtud pak tramvají číslo 2 nebo 7 do zastávky Palackého

Možnost parkování:

na přilehlém parkovišti s kapacitou 100 míst (platí se parkovné dle platného ceníku)

2. seminář

18. září 2007, Praha, doba konání: 9.30 – 12.30 hodin

Ústav zemědělských a potravinářských informací, Velký sál, Slezská 7, Praha 2 – Vinohrady

Spojení MHD:

stanice metra trasy A Náměstí Míru, východ vpravo po pevném schodišti směrem Divadlo na Vinohradech, Národní dům na Vinohradech, Slezská

 

Možnost parkování:

omezená – mimopražským účastníkům doporučujeme osobní vozidla odstavit na záchytných parkovištích P+R u následujících stanic metra: trasa A – stanice Skalka, Depo Hostivař, trasa B – stanice Zličín, Nové Butovice, Palmovka, Rajská Zahrada, Černý Most, trasa C – stanice Nádraží Holešovice, Ládví, Chodov, Opatov. Cena parkovného je 10,- Kč. Na místo konání semináře je dále možné pokračovat metrem do stanice Náměstí Míru na trase A.

 

1. Pozvánka s programem

2. Přihláška

Zařazeno v Pozvánky