KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství dotuje dlužníky

01/08/07

Miliardy korun dotačních podpor mířících každoročně k českým zemědělcům mohou končit u podniků, které jsou v konkurzu, bankrotu, neplatí sociální pojištění či splátky svých úvěrů- tedy u dlužníků. Z podmínek většiny žádostí o dotace totiž vypadla dřívější povinnost doložit alespoň čestným prohlášením, že žadatel nemá vůči státu a resortním institucím pohledávky po době splatnosti.

 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který výplatu podpor provádí, tedy nemůže vědět, zdali neposílá peníze do krachující firmy. Potvrzuje to ostatně i mluvčí SZIF Vilém Frček. "U přímých plateb ani v programech Horizontálního plánu rozvoje venkova žadatel bezdlužnost dokládat nemusí. Ovšem v Programu rozvoje venkova musí doložit čestné prohlášení, že nemá závazky vůči SZIF a ministerstvu zemědělství," uvedl Frček.

Podmínky se zmírňují

Přímé platby přitom tvoří největší objem dotací do zemědělství a programy rozvoje venkova v současné době teprve startují. Podmínky dokladování bezdlužnosti byly původně podstatně tvrdší. "V období sociálnědemokratických vlád se ale stále změkčovaly," konstatuje soukromý zemědělec Jan Váňa z Asociace soukromého zemědělství.

Na počátku 90. let museli například podle něj žadatelé předložit i potvrzení, že se vyrovnali nebo vyrovnávají s restituenty. Tato podmínka žádostí byla následně zrušena a zůstalo potvrzení o bezdlužnosti vůči státu. Potvrzení o bezdlužnosti bylo v dalším období nahrazeno čestným prohlášením o bezdlužnosti a v současné době již není zapotřebí ani to. To je podle Váni chyba. "Bezdlužnost se musí jednoznačně do podmínek žádostí vrátit," tvrdí zemědělec.

Stejný názor má i předseda Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků František Janda. "Nelze přece dávat dotace špatným hospodářům," zdůrazňuje Janda. Podle jeho slov je současný stav výsledkem tlaku zemědělských podniků, z nichž řada je významně zadlužena.

Potřeba změny

Vyplácení dotací takovým firmám může navíc podle Jandy způsobit Česku problémy i v Evropské unii. Skutečnost, že je nutné s dotováním dlužníků něco dělat, si uvědomuje i předseda zemědělského výboru parlamentu Jiří Papež. "U takzvaných nárokových dotací původem z EU by požadavek na bezdlužnost být nemusel, unie takový dokument nevyžaduje, a tak by to mohla brát jako diskriminaci našich zemědělců. Ovšem u programů, které Česko spolufinancuje z národního rozpočtu, je povinnost doložit bezdlužnost naprosto žádoucí," uvedl Papež.

Podle náměstka Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky Tomáše Douchy je ovšem právě v zemědělství velmi důležité definovat, jaké dluhy nesmí podniky mít. Za dluhy se například nemohou považovat splácené úvěry ani splácené takzvané bezúročné půjčky nebo dlouhodobé třicetileté splátky za nákup zemědělské půdy.

Zařazeno v Aktuality