KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kulatý stůl „Narovnání cen zemědělských výrobců“

08/08/07

Zdroj: AK ČR

Nacházíme se v kvalitativně zcela nové situaci:
• Svět se nachází v počátečním stadiu růstu cen obilovin, zejména však pšenice, kukuřice a také rýže

• Prezident USA George Bush prosadil program Energetické koncepce USA, která je založena na expanzivním nárůstu produkce bioetanolu z obilnin – ze současných 15 mld. litrů na 28 mld. Litrů v r. 2012 a 133 mld. Litrů v r. 2017!

• Během 2 až 3 let se poptávka po obilí v USA zdvojnásobí

• V Evropě zasáhla právě nyní trh s obilím poprvé poptávka producentů bioetanolu

• V souběhu s tím se probouzí konzumní obr Čína s poptávkou po potravinách

Situace v ČR:

 • potraviny na pultech jsou dlouhodobě podceněny, ceny vstupů každoročně stoupají, ceny zemědělských výrobců jsou na stále stejné úrovni a zemědělství díky tomu stojí na existenční hraně
 • největší podíl marže získávají obchody, přitom však vůči svým dodavatelům uplatňují neseriózní přístup a jednání, (aktuálně opětovná žádost na zalistování v prodejnách Delvita, nyní Billa)
 • přestože sektor po vstupu do EU končí každoročně v zisku, zisk je tvořen podporami, význam a podíl vlastní produkce stále klesá,

Situace EU:

 • po nižší úrodě v letech 2005 a 2006 stále trvá poptávka po obilí
 • ovlivnění světového trhu suchem v Austrálii, kde budou výnosy nejnižší za posledních 20 let, např. pšenice zde sklidí o 61 % méně než loni, ovlivněna i živočišná výroba, vliv na světovou poptávku a nabídku
 • celosvětový odliv obilí a řepky do odvětví výroby biopaliv, konkurence výrobě potravin. Je dobré, že je vytvořena alternativa pro uplatnění nadvýroby, ale chtělo by najít rozumnou hranici mezi zajištěním výroby potravin za „rozumnou cenu“ a šponováním cen díky odlivu do produkce biopaliv
 • v současné době vzrůstají ceny komodit. Za jeden rok vzrostla cena řepky z 260€/t na více než 300€. Pšenice ze 110€/t na cca 180€.
 • u živočišných produktů dochází ke zvyšování až následně, jako důsledek růstu nákladů na suroviny, které mezi červnem 2006 a 2007 vzrostly o 40%,
 • roste poptávka po mléce (stejné je to v Asii, ta dováží z Austrálie a N. Zélandu, kde je ale propad)

Situace v Německu:

 • víkendový nárůst spotřebních cen u mléka a mléčných výrobků – Německo je největší producent mléka v EU, ročně 24 mld tun v ceně cca 9 mld EUR
 • cena másla vzrostla z 22 Kč na 33 Kč (250 g balení), je tak nejdražší za posledních 20 let, mléko podraží o cca 3 kč/l, tvaroh o 40 % !
 • nejnižší farmářská cena mléka je 31 eurocentů/litr = 8,70 Kč/l, v některých regionech však už dosáhla hranice 37 eurocentů/litr = 10,36 Kč/l, přičemž požadovaný cíl je 40 eurocentů/l = 11,20 Kč/l (současná cena v ČR je cca 8 Kč/l)
 • vyšší prodejní cena v Německu ale byla předjednána v celé potravinové vertikále a spotřebitelé na to byli připraveni

Aktuální situace v ČR:

 • výrazně vyšší ceny krmného obilí až o 30 % přinesou zdražení krmných směsí s dopadem do nákladů živočišné produkce
 • ve 2. čtvrtletí dle ČSÚ pokračoval  propad výroby masa o 1,5 % na 156 026 t,  který bude znamenat další snížení soběstačnosti a další zvýšení dovozů potravin, jejichž cena bude stoupat
 • situace je nadále neudržitelná a je nezbytné přikročit ke zvýšení cen zemědělských výrobců a tento krok se promítne i na pulty prodejen
 • v opačném případě se urychlí pád české produkce a totální závislost na dovozech za ceny, které se nemusí ohlížet na domácí konkurenci – příklad ceny brambor při nedostatku domácí produkce
 • AK připravuje podzimní „kampaň“ zaměřenou na informování spotřebitele o přednostech tuzemské produkce (snadná identifikovatelnost výrobce, menší zátěž chemikáliemi, hnojivy, místně obvyklé druhy, či odrůdy,  menší přepravní vzdálenost, větší čerstvost – české potraviny jsou zdravější)

Proto chceme:
 spravedlivé ohodnocení své práce
 přesvědčit společnost o tom, že české potraviny jsou zdravější
 obnovit respekt veřejnosti k zemědělství
 zastavit propad a pracovat na obnovení rozměru českého zemědělství