KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

EU bude mít dost zemědělské půdy pro výrobu biopaliv do roku 2020

08/08/07

Zdroj: ÚZPI

Studie Komise EU o vlivu minimálního cíle 10 % obsahu bioapaliv v pohonných hmotách do roku 2020 na zemědělské trhy a využití zemědělské půdy.

Podle nové studie Generálního ředitelství EU pro zemědělství (DG AGRI) splnění závazku  10 % biopaliv v celkové spotřebě pohonných hmot do roku 2020 bude vyžadovat, aby pro výrobu potřebného množství biopaliv bylo uvolněno asi 17,5 mil. ha zemědělské půdy, to je 15 % z celkové výměry EU. V roce 2006 bylo pro výrobu biopaliv využito asi 3 % půdy.

Studie odhaduje, že 30 % celkové produkce biopaliv budou tvořit paliva druhé generace a asi 20 % celkové spotřeby biopaliv bude pokrývat import. Podle závěrů studie nový závazek spotřeby biopaliv do roku 2020 schválený představiteli EU letos v březnu nepřesáhne možnosti využití daného fondu zemědělské půdy a nebude vyžadovat intenzifikaci zemědělství. Kromě toho uvedený závazek týkající se růstu výroby a spotřeby biopaliv se promítne do zpomalení poklesu zaměstnanosti v zemědělství a také povede k vytvoření nových zaměstnaneckých příležitostí v navazujících oborech. Podstatné zvýšení produkce biopaliv a poptávka po zemědělských surovinách se také promítne do zvýšení jejich ceny.