KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci v EU možná budou moci osázet veškerou půdu

24/07/07

Kvůli tenčícím se zásobám obilovin budou moci evropští zemědělci nejspíš ještě letos výjimečně porušit pravidla, která se týkají nutného desetiprocentního podílu neobdělávané půdy

Návrh evropské komisařky Mariann Fischerové-Boelové, aby farmáři mohli osadit i desetinu půdy, která normálně musí ležet ladem, budou na svém zasedání budou projednávat i unijní ministři zemědělství.


V současnosti musí zemědělci v EU každý rok povinně desetinu své půdy nechat ležet ladem, aby si mohla "odpočinout". Ročně se toto opatření týká asi 3,8 milionu hektarů půdy. Navrhovaná výjimka, která by farmářům dovolila letos na podzim a na jaře 2008 osít veškerou půdu, by měla vyřešit problém s ubývajícími zásobami obilovin způsobený horší úrodou v loňském roce a i letošním průměrným výsledkem.
Komisařka Fischerová-Boelová si od dočasného zrušení limitu pro neobdělávanou půdu slibuje zvýšení úrody o deset až 17 milionů tun obilovin v roce 2008. "Nižší než očekávaná úroda v roce 2006… vedla v EU ke ztenčení zásob… a historicky nejvyšším cenám," uvádí se v prohlášení komisařky. "Významně se zredukovaly i intervenční zásoby, ze 14 milionů tun na začátku účetního roku 2006/2007 až na současného 2,5 milionu tun, který sestává především ze zásob kukuřice v Maďarsku," píše se v něm dále.
Evropská unie začala uplatňovat politiku týkající se půdy, která má každoročně zůstat ležet ladem, už v roce 1988. Původně se jednalo o opatření, jak se vypořádat s nadprodukcí obilovin, a při reformě zemědělské politiky v roce 1992 se z něj stalo povinné pravidlo. V podstatě jde o to, že zemědělci každý rok nesmějí desetinu své půdy využívat pro pěstování plodin. Obvykle ji musejí nechat zarůst a pak půdu pohnojit zaoráním vzniklého porostu. Pak ji mohou využít například jako pastvinu pro zvířata.
Komisařka Fischerová-Boelová už několikrát naznačila, že povinnou kvótu pro neobdělávanou půdu považuje v současné době za zastaralou. EU se totiž potýká se stále se zvyšujícími požadavky na množství pěstovaných plodin, například v souvislosti s výrobou biopaliv. Unie v minulosti už několikrát farmářům povolila pravidla překročit, především v obdobích, kdy se kvůli špatným klimatickým podmínkám potýkali s neúrodou.

Zařazeno v Aktuality