KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V zemědělství mohou podnikat i lidé bez odborného vzdělání

11/07/07

Zdroj:  www.cerstvezpravy.cz

    Od 1. července 2007 nemusí žadatelé o zápis do evidence zemědělských podnikatelů podle zákona o ilustrační foto redakcezemědělství dokládat splnění podmínky odborné způsobilosti. Zemědělcům se tak podstatně zjednoduší vstup do podnikání.
     „Náš živnostenský úřad eviduje podle zákona o zemědělství zatím 219 zemědělských podnikatelů. Podle původně platného znění zákona mimo to evidujeme dalších 532 samostatně hospodařících rolníků,“ řekl vedoucí obecního živnostenského úřadu v Pardubicích Rudolf Havlík.
     Pro podnikatele v zemědělství již od 18. srpna loňského roku neplatí povinnost dokládat k žádosti o zápis do evidence bezúhonnost. Až dosud však museli dokládat odbornou způsobilost pro toto podnikání. Pokud odborné vzdělání neměli, museli mít odpovědného zástupce, který podmínku odborné způsobilosti splňoval.
Autor: sif,  2.7.2007 ,zdroj: www.cerstvezpravy.cz

 

 

Zařazeno v Aktuality