KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rumunsko chce s námi obchodovat

03/07/07

Zdroj: AK ČR

Třídenní podnikatelské mise, pořádané ve dnech od 19.do 21.června ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem do Bulharska a Rumunska se spolu s potravináři zúčastnili i podnikatelé ze zemědělství. Tuto skupinu vedl Jan Veleba, prezident AKČR. „Cítíme ze strany  starých členských zemí EU určitou diskriminaci na společném evropském trhu.

Pro naše produkty a potraviny proto hledáme odbyt  buď v nových zemích EU nebo v dalších, mimoevropských,“uvedl Veleba., který spolu s Petrem Gandalovičem vystoupil na semináři v Bukurešti a informoval rumunské podnikatele o možnostech společného obchodu v agrárním sektoru.

V Rumunsku se nedávno v jednom ohnisku vyskytl mor prasat a tamní řezníci mají zájem dovážet maso  z nových členských zemí, mimo jiné i z České republiky. To potvrdili během návštěvy  masokombinátu firmy ANGST v Buftei i její obchodní zástupci. Tím, že se totiž v Rumunsku začalo s vakcinací proti moru prasat , nesmí se po dva roky zpracovávat maso z místních chovů prasat a vyvážet masné výrobky. Jak se také podnikatelé během cesty po Rumunsku dozvěděli, místní vláda  získá v letech 2007-2013 kolem 13 miliard euro na rozvoj venkova. „Na zemědělství z celkového balíku peněz určeného rozvoji venkova chceme vyčlenit celých 8 miliard euro,“ uvedl rumunský ministr zemědělství a rozvoje venkova Decebal Traian Remese. Společně s Petrem Gandalovičem slavnostně také zahajoval provoz české firmy Hamé, která v rumunském Caracalu ročně vyrobí na 10 tisíc tun výrobků. „Z tohoto množství zatím jde 97% na místní trh a 3% do Moldávie,“ informoval majitel firmy a generální ředitel firmy Hamé Leoš Novotný. Postupně chce ale firma Hamé vyvážet i do Bulharska.V Rumunsku se tak nyní v Caracalu produkuje na 180 druhů výrobků firmy Hamé, která na rekonstrukci závodu vydala 8 milionů eur a z toho 2 miliony eur představují peníze získané prostřednictvím programu Sapard. Leoš Novotný se natajil během slavnostního zahájení ani tím, že má vážný zájem  o kapitálový vstup do největší konzervárenské firmy operující na rumunském trhu , do firmy Sibiu Scandian. Tím byla odstartováno velká česká investice v Rumunsku  a jak se ukazuje, zájem o trvalé obchodní vztahy  s naší republikou je v Rumunsku velký.