KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pro připomínky ke Strategii udržitelného rozvoje ČR zbývají poslední dva dny

03/07/07

Ministerstvo životního prostředí

Aktualizace klíčového strategického dokumentu – Strategie udržitelného rozvoje České republiky, ze kterého by měly vycházet další resortní politiky a koncepce v následujících letech má být ukončena do konce letošního roku. Do konce jejího veřejného připomínkování, které bylo otevřeno v polovině května i pro veřejnost, zbývají poslední dva dny.

Pracovní verze Strategie doznala několika zásadních změn, mezi které patří např. tzv. průřezová témata. Jedním z těchto témat je také kvalita života. Novinkou je rovněž samostatná kapitola veřejných financí, která má zásadní význam pro realizaci celé Strategie. Současná podoba Strategie se již více přibližuje formátu evropské strategie udržitelného rozvoje, která rovněž nedávno prošla svojí aktualizací a spíše než ekonomický, sociální a environmentální pilíř tvoří její kostru jednotlivá klíčová témata, jako např. doprava, životní prostředí či veřejné zdraví.

Podle senátora Bedřicha Moldana, hlavního zpracovatele Strategie, je také důležité, aby se v dohledné době podařilo nastavit kvantitativní cíle, podle kterých „můžeme sledovat, zda míříme k udržitelnému rozvoji či nikoli“.

Během května a června probíhalo veřejné připomínkování pracovní verze tohoto dokumentu prostřednictvím elektronického systému Dataplán NSZM, který je dostupný na webových stránkách www.udrzitelny-rozvoj.cz/sur. Vložené připomínky budou důležitou součástí při závěrečném zpracování Strategie. Všichni zájemci se ještě mohou vyjádřit do 30. června.

Následovat bude odborná diskuse s jednotlivými gestory a zpracovateli, meziresortní připomínkové řízení a vypořádání připomínek, po němž bude aktualizovaná Strategie předložena vládě ke schválení.