KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přehled o sklizni obilovin a řepky k 9.7.2007

10/07/07

Zdroj: AK ČR

Obiloviny

Bylo sklizeno 87 135 ha ozimého ječmene s výnosem o 0,7 t/ha vyšším než byl loňský slabý výnos. V ranějších okresech se sklizeň chýlí k závěru, ve výše položených oblastech začala a byla přerušena vytrvalými dešti. Ceny ozimého ječmene se pohybují mezi 3 600 – 3 700 Kč/t na splacení zelených úvěrů, na vývoz 3 750 Kč/t.

Sklizeň pšenice začala zejména v nejrannějších oblastech Jižní Moravy – z 15 134 ha za ČR je v tomto kraji sklizeno 11 532 ha. Ceny u potravinářské pšenice zde činí 4 000 Kč/t u krmné 3600 Kč/t. Ve středočeském kraji, kde je sklizeno pouze 1660 ha jsou zálohové ceny u potravinářské pšenice 3 500 – 3 800 Kč/t a krmné 3 100 – 3 500 Kč/t.

Začala také sklizeň jarního ječmene. Na dosud sklizené ploše 4 382 ha, zejména v Jihomoravském kraji, je dosaženo výnosu 3,19 t/ha, ve srovnání s loňským 3,59 t/ha.

 

Řepka

Sklizeň řepky překročila 10% osetých ploch. Na sklizených 39 541 ha byl výnos 2,93 t/ha tj. o 0,1 t/ha nižší než v roce 2006.

Stav k 8.7.2007 – v jednotlivých regionech sklizeň od 3% do 30%, na Vysočině sklizeň ještě nezačala, ceny řepky 7000 – 7300 v Čechách. V jižních Čechách se tento týden objevují nabídky i na 7500 Kč, jedná se o řepku exportovanou do Německa. Na Moravě ceny 6900 – 7200 Kč. Nejvyšší výnosy se očekávají na severní Moravě, ve východních Čechách a na Vysočině. Světová cena roste každý týden, aktuální MATIF na srpen je 8300 Kč.

 

Tabulka

Shrnutí

Zatím jediné závěry se nechají dělat ze sklizně ozimého ječmene, který však není rozhodující obilovinou. Hektarový výnos zřejmě překonává loňský.

Na trhu ČR ale i v Evropě a ve světě převažuje, vlivem rozvoje trhu biopaliv, poptávka nad nabídku u obilovin i olejnin.

Zálohové ceny se již nyní ukazují jako nízké.

Regionálně jsou porosty postiženy suchem. V Jihomoravském kraji bylo komisionálně zjištěno poškození 12 233 ha v rozmezí 30-50% a 1 302 ha od 50-70%.

 

Informace nedodala RAR Libereckého kraje.