KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obilí bude méně a podraží

25/07/07

Zdroj: AK ČR

Nižší objem sklizně ve 27 zemích Evropské unie v roce 2006 (265,5 milionů tun) proti původnímu očekávání vedl ke snižování zásob na konci hospodářského roku 2006/2007 a k současným historicky nejvyšším cenám obilovin.

Intervenční zásoby se povážlivě snížily ze 14 milionů tun na počátku hospodářského roku 2006/2007 na nynějších 2,5 milionu tun, které představují především kukuřici uskladněnou v Maďarsku. Nejen tato skutečnost, ale i perspektivní odliv až 30 % z celkového množství obilí k výrobě biopaliv vedou zemědělskou komisařku Mariann Fischerovou Boelovou k úmyslu předložit Evropské komisi návrh na stanovení nulové míry povinného vynětí půdy z produkce pro výsevy na podzim 2007 a na jaře 2008. Tímto návrhem hodlá reagovat na vzrůstající napětí na trhu s obilovinami.

Mariann Fischerová Boelová ke svému návrhu poznamenala: „Tento návrh je třeba považovat za řešení současné napjaté situace na trhu týkající se výsevů na podzim 2007 a na jaře 2008“. Očekává, že konečný stav zásob se v roce 2007/2008 propadne na svou nejnižší úroveň za posledních 28 let (111 milionů tun), včetně pouhých 31 milionů tun u pěti hlavních vývozců. Vzhledem ke špatným sklizním v zemích, které jsou významnými producenty obilovin, a k narůstající poptávce po obilovinách, především po kukuřici pro výrobu bioetanolu, se mimořádně vysoké ceny pravděpodobně udrží i nadále. Především ve Spojených státech amerických má rychlý rozvoj odvětví výroby bioetanolu vliv na růst cen dalších obilovin.

Podle odhadů Evropské komise by nulová míra vynětí půdy z produkce mohla zemědělce v Evropské unii v roce 2008 povzbudit k vyprodukování doplňkového množství přibližně 10 až 17 milionů tun, což by přispělo s uvolnění napětí na trhu.

O míře povinného vynětí z produkce se původně rozhodovalo každý rok, avšak v roce 1999/2000 byla v zájmu zjednodušení stanovena stálá míra 10 procent. „V nových členských státech, které se rozhodly pro režim jednotných plateb na plochu, jsou zemědělci od povinnosti vynětí z produkce osvobozeni,“ uvedl Jan Záhorka, tajemník Agrární komory ČR. V Evropské unii dosahuje v současné době plocha podléhající povinnému vynětí z produkce 3,8 milionů hektarů.

Stanovení nulové míry vynětí půdy z produkce nepředstavuje pro zemědělce povinnost obhospodařovat svou půdu. Mohou ji i nadále z produkce dobrovolně vyjmout a uplatňovat environmentální programy. Na všechnu ornou půdu se vztahují zásady podmíněnosti.

„Důsledkem nižší sklizně obilovin v roce 2006, a to nejen v ČR ale i v Evropě a ve světě, a rozšiřování nepotravinářského využití na bioetanol, hlavně v USA, nastal výrazný nárůst jejich cen. Například v ČR se květnové ceny obilovin meziročně zvýšily o 35 až 50 %, řepky o 12 procent. To s sebou přineslo svá pozitiva, ale i negativa, zvláště pro producenty vepřového a drůbežího masa a vajec,” uvedl k cenám obilovin Miroslav Jirovský, předseda Zemědělského svazu ČR. Podle odhadů agrární komory by se v příštích letech na potřeby výroby bioetanolu z obilí mohlo spotřebovat něco přes milion tun obilovin

Zvýšená potřeba obilovin a řepky pro výrobu bioetanolu a MEŘO zaznamenávají nárůst kótovaných cen na evropských burzách, například na leden 2008, dosahují u obilovin a kukuřice úrovně 4500 až 4 800 Kč/t a u řepky 8200 Kč/t. To bude mít vliv i na ceny v České republice.

Pošli tuto stránku