KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na řadě jsou politici

09/07/07

Zdroj: AK ČR

Za první čtyři měsíce letošního roku se do české republiky dovezlo z Rakouska vepřového masa za 351 milionů korun, zatímco po vstupu do Evropské unie, tedy za stejné období roku 2004, to bylo za pouhých třináct milionů korun.

Podobné, i když ne tak drastické, je to s ostatními druhy masa, a takřka shodný vývoj jako s Rakouskem je i s Německem a dalšími zeměmi staré evropské patnáctky. Bohužel, jako u masa je tomu v našem obchodě obdobně i s ostatními potravinami. Pokud by tento vývoj pokračoval, pak tu budeme zbyteční. My všichni, nikoli jenom chovatelé prasat.

To jsou důvody, které nás vedly k vystoupení proti obchodnímu řetězci Interspar, který začal nakupovat pro polovinu svých prodejen maso výhradně v Rakousku. Z naší akce, kdy jsme aktivně vystoupili v pěti městech a rozdávali letáky v dalších čtyřech, mám dobrý pocit. Akce se zúčastnilo celkem přes čtyři sta lidí. Mám dobrý pocit i z některých sdělovacích prostředků, jako například nejposlouchanějšího Rádia Impulz, který odvysílal 29. a 30. června k naší akci asi patnáct zpráv. Nemám dobrý pocit naopak z deníku Právo, které svým čtenářům sdělilo, že akce se zúčastnilo několik desítek zemědělců a dalo mnohem větší prostor řediteli Intersparu. Že by daň svým živitelům, inzerentům? Nejhorší pocit ale mám ze špatného fungování státních kontrolních orgánů. Je to neuvěřitelné, ale po všech peripetiích, našich upozorněních, kritikách a nakonec ohlášené akci se v Intersparu bez problému našlo chlazené maso, které neodpovídalo zákonným normám jeho značení.

Čeho je to daň? Můžeme to rozebírat a hodnotit z mnoha úhlů pohledu. Ten nejdůležitější je však pohled toho, kdo určuje, co se bude prodávat – pohled informovaného zákazníka. A zde mám dobré zprávy. Čeští spotřebitelé reagovali na naše letáky „Češi sobě“ velmi dobře. Reagovali velmi dobře i na otázky novinářů a reportérů.

Je bohudík za námi už doba, kdy lidé vyhledávali zahraniční zboží a přichází návrat k českým výrobkům. Toho musíme využít a také využijeme. Pokud zajistíme potřebné finanční prostředky, uděláme na podzim plošnou letákovou osvětu. Uděláme i určité kroky k tomu, aby státní kontrolní orgány dělaly lépe svou práci.

Mýlí se ten, kdo si myslí, že protestními akcemi 29. června naše aktivity skončily. Řekl jsem snad stokrát a řeknu to opět – nám nejde o medializaci, ale o výsledek. Nebudeme proto čekat do podzimu, na řadě jsou už nyní naši politici a zákonodárci. Jsou na tahu a věřím, že tentokrát v pořadí snad už šestý pokus o novelu zákona o hospodářské soutěži, který by řešil bezuzdné chování obchodních řetězců, neskončí dalším patem.

A co říci závěrem? Jsem si jist, že jsme udělali dobrou práci, tedy my, kteří jsme 29. června v Intersparu byli a že čas nám dá brzy za pravdu.

Ing. Jan Veleba
prezident AK ČR