KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MŽP představuje stránky www.irz.cz

31/07/07

Zdroj: MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo nový informační leták „Integrovaný registr znečišťování – www.irz.cz“. Cílem letáku je představit stručnou a přehlednou formou údaje dostupné na webových stránkách integrovaného registru znečišťování (IRZ) [1].

MŽP chce pomocí této publikace zvýšit povědomí o stránkách www.irz.cz a upozornit tak na dostupný a informačně bohatý zdroj údajů o znečišťování životního prostředí, který se za dobu své existence stal vysoce navštěvovanou webovou prezentací.

Leták je zájemcům distribuován zdarma nebo je ke stažení na stránkách www.irz.cz.

Další informace: http://www.irz.cz

Pro doplňující informace lze kontaktovat přímo Ing. Bc. Jana Maršáka, Ph.D., vedoucího oddělení IPPC MŽP, tel.: 267 122 974, e-mail: Jan_Marsak@env.cz.

Poznámky:

[1] IRZ je databáze údajů o vybraných znečišťujících látkách a jejich emisích (do vody, ovzduší a půdy) a přenosech (v odpadech a odpadních vodách). MŽP zřizuje a spravuje IRZ jako veřejně přístupný informační systém. Údaje ohlašované podniky jsou MŽP zveřejňovány vždy k 30. 9. za předchozí kalendářní rok (doposud byly zveřejněny údaje za rok 2004 a 2005). Údaje za rok 2006 budou zveřejněny k 30. 9. 2007.

Zařazeno v Aktuality