KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

K politice řetězce Tesco

03/07/07

Zdroj: AK ČR

Tesco Stores ČR a. s. Vršovická 1527/68B, 100 00 Praha 10 

V Praze dne 26.5.2007

Vážený pane prezidente,

rád bych navázal na naše březnové setkáni u kulatého stolu na Ministerstvu zemědělství za účasti ministra Petra Gandaloviče a na dubnovou schůzku v sídle Svazu obchodu a cestovního ruchu,

kde jsme diskutovali na téma podílu českého a zahraničního masa nabízeného v maloobchodních řetězcích v České republice. Chtěl bych se ujistit, že máte k dispozici dostatek informaci o politice našeho řetězce.

Již delší dobu sledujeme zprávy v médiích informující o záměru Agrární komory protestovat proti prodeji dovozu vepřového masa a opakující se zmínky o společnosti Tesco. Chtěl bych upozornit na to, že Tesco je společnost, která je otevřená diskusi na toto téma s cílem najít řešeni akceptovatelné pro všechny zúčastněné strany. Proto jsme už v minulosti uvítali schůzky na toto téma a věříme že bude možné tuto záležitosti i v budoucnu řešit formou společných diskusi.

Rád bych zdůraznil, že společnost Tesco vítá možnost spolupráce s českými dodavateli vepřového masa a otevřeně je podporuje. Již v tuto chvíli 80 procent veškerého vepřového masa nabízeného v obchodech Tesco pochází od českých dodavatelů.

S našimi dodavateli se snažíme vybudovat dlouhodobé a partnerské vztahy založené na korektním přístupu a otevřené spolupráci. Při jejich výběru jsou pro nás důležitá tři kritéria, a těmi jsou: kvalita, množství a cena. Každý výrobce, který chce s Tescem zahájit spolupráci, je o těchto kritériích informován. Jsme rádi, pokud se naším dodavatelem stane Český výrobce, protože  podpora lokálních dodavatelů je jedním z cílů naší obchodní strategie.

V centru všeho, co děláme, stoji zákazník. Vždy se snažíme o to, zajistit pro naše zákazníky takovou nabídku a takové nákupní podmínky, aby se k nám rádi vraceli. Rovněž v oblasti vepřového masa se snažíme pro zákazníky zajistit prvotřídní kvalitu, dostatečné množství a samozřejmě přijatelnou cenu. Jsme rádi, že se nám to daří a velkou měrou se na tomto úspěchu podílejí právě i čeští dodavatelé.

Uvítám, pokud veškeré připomínky z Vaši strany bude možné řešit formou otevřené a společné diskuse. Pokud budete mít zájem o jakékoli další informace o našem systému spolupráce s dodavateli vepřového masa jsem kdykoli připraven zodpovědět na Vaše případné dotazy.

S pozdravem

Marek Doležal
Obchodní ředitel čerstvých potravin
Tesco Stores ČR a. s.

Vážený pan
Ing. Jan Veleba
Prezident Agrární komory ČR
Štěpánská 63
110 00  Praha 1