KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace členům KIS-ÚK č. 32/2007 – Tabulka energetických plodin

09/07/07

Zdroj: KIS-ÚK

Tabulka energetických plodin a jejich reprezentativních výnosů stanovených MZe ČR pro celou ČR

Podle nařízení vlády č. 80/2007 ze dne 11.4.2007 o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin byly SZIF podle § 4 NV stanoveny reprezentativní výnosy energetických plodin, na kterou žadatel žádá platbu.

 

Tabulka energetických plodin

Pro informaci ještě přikládáme nařízení vlády č. 80/2007. Je nutné, abyste dodrželi všechny podmínky pro přiznání dotace dle tohoto NV.

Nařízení vlády č. 80/2007

Vydává: KIS-ÚK

v Mostě, dne 6.7.2007

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC