KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Česká republika bude moci bránit dovozům odpadů ze zahraničí

03/07/07

Zdroj: www.agris.cz

Po dlouhém a obtížném jednání se českým zástupcům vedeným Martinem Bursíkem podařilo na jednání Rady ministrů životního prostředí v Lucemburku prosadit změnu návrhu evropské směrnice o odpadech. Rada schválila text, který umožňuje členským zemím zakázat dovoz odpadů, pokud je v rozporu s národním plánem odpadového hospodářství.

Česká republika tak i po schválení směrnice bude moci bránit dovozu odpadů, jejichž spalování by zvyšovalo zátěž životního prostředí a snižovalo kvalitu života občanů.

„Dohody se nám podařilo dosáhnout až při jednání s ministry během pracovního oběda. Do té doby se zdálo, že mnohahodinové obtížné vyjednávání skončí neúspěšně. Vyhráli jsme bitvu, která vypadala jako předem prohraná. O to větší mám z výsledku radost.“, řekl po jednání ministr Bursík.

Evropská legislativa dosud umožňovala členským státům zakazovat dovoz odpadů ke skládkování a spalování. Evropská komise se v návrhu nové evropské směrnice snažila o maximální uvolnění mezinárodních transportů odpadů do spaloven. Text, který byl dnes schválen Radou ministrů, zákaz na národní úrovni umožňuje, pouze jej podmiňuje souladem s národními plány nakládání s odpady.

Platný Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR), který určuje priority nakládání s odpady u nás, s dovozy odpadů do spaloven nepočítá. V návaznosti na přijetí evropské směrnice o odpadech se plánuje jeho aktualizace. „Nesouhlas s dovozy odpadů do českých spaloven má u nás silnou veřejnou i politickou podporu. Při aktualizaci POH ČR se o tuto podporu opřeme a dovoz odpadů do spaloven neumožníme.“, potvrzuje předpokládané využití nabízeného nástroje ministr Bursík.

Česká republika se dále připojila k Irské deklaraci, podle níž je spalování odpadu jeho odstraňováním.

Zařazeno v Aktuality