KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodajství Energetické plodiny

06/06/07

Zdroj: SZIF

Energetické plodiny 2007

Povinnost pěstitele dodat veškerou sklizenou surovinu zpracovateli/nákupčímu

Pěstitel, který pěstuje suroviny pro účely energetického využití, má povinnost dodat veškerou sklizenou surovinu zpracovateli nebo nákupčímu.

Tato povinnost vyplývá z článku 24, odst. 3, první pododstavec NK (ES) 1973/2004, kde je psáno:

Žadatel je povinen dodávat veškerou sklizenou surovinu a nákupčí nebo první zpracovatel je povinen ji převzít a zajistit, že bude množství odpovídající této surovině v rámci Společenství použito při zpracování jednoho nebo více energetických produktů uvedených v čl. 88 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003.

Zařazeno v Aktuality