KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákonem proti křiklavým praktikám řetězců

19/06/07

AK  ČR

Hovoří se o ustavení nového zákona na ochranu hospodářské soutěže tak, aby  řetězce s určitým obratem získaly status dominantního postavení, a byly tak postihnutelné v případě, že budou vymáhat nelegální bonusy od dodavatelů. Zákon by měl také zavést pojem minimální ceny. Jak by podle Vás měl nový zákon vypadat, aby co nejúčelněji fungoval v praxi?

Hovoří se o ustavení nového zákona na ochranu hospodářské soutěže tak, aby  řetězce s určitým obratem získaly status dominantního postavení, a byly tak postihnutelné v případě, že budou vymáhat nelegální bonusy od dodavatelů. Zákon by měl také zavést pojem minimální ceny. Jak by podle Vás měl nový zákon vypadat, aby co nejúčelněji fungoval v praxi?

Doposud jsem se na tuto otázku snažil vždy poctivě a podrobně odpovědět. Do té doby, než jsem pochopil, že je to jen jakási hra a my, kteří usilujeme o změnu tohoto zákona jsme manipulováni do role jakýchsi prosťáčků, kteří nechápou volný trh. To v tom lepším případě. V tom horším býváme označováni za přátele starých pořádků, socialistického plánování a podobně. Ve skutečnosti žádná vůle učinit zodpovědný pokus o odstranění alespoň těch nejkřiklavějších praktik obchodních řetězců do dnešního dne se nekonala. V parlamentu už byla novela tohoto zákona smetena pětkrát. To je docela slušné skóre.

Proto my nic vymýšlet nebudeme, od toho jsou placeni jiní. Mají zázemí, překladatele, literaturu, vymyšlené zákony v Německu, Maďarsku, Francii. Nemají ale vůli nám pomoct. A proto jsme došli k závěru, že to uděláme jinak. Tak, aby se po dlouhých létech konečně zmohli se problémem zabývat a přestali zájem předstírat. Směřuji k tomu, co je už všeobecně známo. Koncem června zorganizujeme protestní akce, které budou mít za cíl všechny aktéry tohoto podivuhodného panoptika rozpohybovat. Řečí a psaní už bylo dost, my potřebujeme výsledek. Je smutné, že v naší zemi ho nelze docílit normální cestou normálním jednáním.

Všichni ví o čem je řeč, když se mluví o praktikách obchodních řetězců. Všichni se tváří, jako by se nic nedělo, ale ono se děje. Například meziročně srovnám-li rok 2006 s 2005 narostl dovoz vepřového masa 3x! Z 2 mld. Kč na 6,1 mld. Kč! Jenom blázen může očekávat, že budeme v klidu.