KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Využití místní biomasy novými energetickými technologiemi. Část 5: Bionafta

06/06/07

Zdroj: ÚZPI

Technologie zde popisované umožňují konverzi od fosilních paliv k energii získané z biomasy. Transesterifikace rostlinných olejů, produkce bionafty a glycerolu.

Odhaduje se, že v současnosti existuje v USA výrobní kapacita na produkci 1338 milionů litrů bionafty ročně. Třicet pět společností oznámilo svůj plán na výstavbu zařízení na produkci bionafty během příštích 18 měsíců. Tak vzroste výrobní kapacita bionafty o dalších 1050 milionů litrů ročně. NBB (Národní rada pro bionaftu) však zdůrazňuje, že výrobní kapacita neznamená to samé jako aktuální roční produkce. Zařízení na produkci bionafty budou pracovat při plné kapacitě v období, kdy je poptávka dostatečně vysoká. Proces výroby spočívá v transesterifikaci rostlinného oleje, vedlejším produktem je glycerol.

Přeměna (transesterifikace) rostlinného oleje na bionaftu není komplikovaný proces. Jedná se o relativně jednoduchou chemickou reakci, jejímž výsledkem je téměř kompletní konverze rostlinného oleje na bionaftová paliva. Okolo deseti procent materiálu opouštějícího proces výroby bionafty představuje glycerol. Glycerol má tržní hodnotu asi takovou jako DDGS při výrobě etanolu; produkované množství v procesu výroby bionafty je postačující k vytvoření nového obchodního výrobku.

Komerční zařízení produkující bionaftu začala rostlinným olejem určeným ke krmení, s výjimkou sojového oleje. Sója obsahuje okolo 18,5 % oleje, který je oddělován od vysoce hodnotné mouky bohaté na bílkoviny. Přibližně z 28 kg sojových bobů lze získat okolo 5 kg oleje a 22 kg mouky. Po oddělení oleje od mouky jsou sojové boby nadrceny v sojovém drtiči. To je jeden z kroků konverze sóji na bionaftová paliva.

V oblasti White County se pěstuje sója na ploše 47 080 ha. Z jednoho hektaru se produkuje zhruba 476 litrů bionafty, a tak je z této oblasti možné získat až 28 milionů litrů bionaftového paliva spolu s 2800 tunami glycerolu.

Nejvýhodnějším využitím čerstvého rostlinného oleje je konverze na bionaftu. Protože kvalita čerstvého rostlinného oleje je relativně konstantní, pak tato zařízení manipulují s velkým množstvím oleje stejné kvality, což jim poskytuje zřejmé výhody

Použitý rostlinný olej a živočišný tuk a přepálený a použitý olej ze smažení z restaurací je také možno přeměnit na biopalivo podobně jako čerstvý rostlinný olej. Z hlediska ekonomické hodnoty použitého oleje a tuku jsou tyto suroviny považovány za odpad a dodavatelé platí za jejich sběr.

Rostoucí ceny energie a přidaná hodnota recyklace odpadních produktů jsou hnací silou obchodování s použitými oleji v produkci bionaftových paliv. Jedním z lídrů v zakládání a rozvoji modelu technologie využití použitých olejů je Piedmont Biofuels of Pittsfield, Severní Karolína. Existuje zde spolupráce na úrovni služeb, kdy se např. nabízejí bionaftová paliva vyrobená z použitého oleje, pořádají se školení a předávají se praktické zkušenosti s provozem zařízení. Piedmont Biofuels glycerol kompostuje.

White County je oblast v USA, která se významnou měrou podílí na dodávkách použitých olejů, tuků, mazadel a sádla. V okruhu 40 km od Reynolds je v provozu 354 restaurací, z nichž většina produkuje použitý rostlinný olej.

Purdue Univerzita zkoumá použití modifikovaného sojového oleje jako topného oleje. Standardy pro topný olej nejsou tak přísné jako pro motorová vozidla a může to být skvělý obchod pro použité olejové materiály.

Konverze rostlinných olejů a živočišných tuků na bionaftu je zisková investiční technologie s téměř padesáti zařízeními v provozu a dalšími 35 ve výstavbě. Konverze je relativně jednoduchá a kompatibilní s konvenčním naftovým palivem. Se zvyšováním cen bionafty se zlepšuje také ekonomika konverze biopaliv. Stroje spalující bionaftu neemitují žádný oxid siřičitý a jen malá množství oxidu uhelnatého, uhlovodíků a polétavých částic. Nafta také zvyšuje promazávání motorů.

Recyklace použitých rostlinných olejů a živočišných tuků, zvláště přepálených tuků z restaurací, snižuje zatížení životního prostředí způsobené organickými odpady. Protože rostlinný olej je již velmi ceněný, přeměna milionů litrů na bionaftové palivo dále zvýší cenu rostlinného oleje pro všechna použití. Obchod s glycerolem neprobíhá automaticky, ale jen v případě dobrého řízení. Spalování bionafty zvyšuje hladinu oxidů dusíku jen nepatrně.