KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Trendy v rostlinné výrobě

27/06/07

Zdroj: ÚZPI

Zemědělské suroviny by se mohly v průběhu příštích několika let stát nedostatkovým zbožím. S ohledem na celosvětově se zvyšující blahobyt obyvatelstva je nutné počítat se stoupající spotřebou potravin.

Zvýšená poptávka se v budoucnu očekává především u produktů zpracovatelského průmyslu. O tomto trendu referoval Klaus Holschuh, vedoucí odboru výzkumu a ekonomiky DZ Bank AG, na červnové valné hromadě členů Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV).

Například spotřeba masa v Číně za pouhých deset let vzrostla ze 35 milionů tun na současných více než 50 milionů tun, což odpovídá průměrnému meziročnímu nárůstu ve výši 2,2 % Na každou tunu vyprodukovaného masa je potřeba dodat do žlabu 5 tun obilí, což se samozřejmě projeví také zvýšením poptávky po krmných obilovinách, citovala výrok Klause Holschuha internetová služba agrarheute.com. Rostoucí poptávka po zemědělských komoditách tak bude v globálním měřítku stát v opozici s poklesem rozlohy osevních ploch a drasticky klesajícím objemem zásob. Zatím došlo k poklesu stavu zásob na nejnižší úroveň od začátku vedení záznamů, prohlásil expert.

Dalším megatrendem je stoupající spotřeba biopaliv. V Brazílii v současné době připadá více než 80 % všech udělených nových povolení na auta poháněná flexibilními palivy, což je trend, který Evropané regulérně zaspali. Americká vláda si vytýčila za cíl zvýšit roční objem výroby bionafty a bioetanolu do roku 2017 na 1,3 miliard hektolitrů. Aby bylo možné tak ohromné množství biopaliv vyprodukovat, bude muset být polovina roční úrody kukuřice ve Spojených státech amerických zpracována na výrobu lihu. Díky stoupající poptávce Číny po dovozech sóji, dojde k výraznému zdražení ceny této v celosvětovém měřítku nejvýznamnější olejniny, prohlásil bankovní expert.

Ale také u kukuřice je přímo naprogramován nárůst cen díky boomu poptávky lihovarů, což platí ze stejného důvodu i u cukru. U pšenice je třeba počítat minimálně s mírným nárůstem cen s ohledem na nízký stav zásob. Motorem pohánějícím úroveň cen budou v příštích letech především geopolitické faktory. Na závěr vyslovil Klaus Holschuh prognózu, že investice vynaložené na výroby zemědělských surovin v průběhu příštích let – především surového oleje a obnovitelných zdrojů surovin – se stanou opravdu velmi lukrativní záležitostí.

http://www.animal-health-online.de/