KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podle zprávy FAO jsou zásoby obilovin nízké

06/06/07

Zdroj: ÚZPI

Poslední zpráva FAO „Crop Prospects and Food Situation“ se zabývá situací v oblasti produkce obilovin, biopaliv a potravin především v roce 2007.

Přestože se světová produkce obilovin v letošním roce zvýšila, celkové zásoby podle FAO stěží pokrývají požadavky a ceny pravděpodobně zůstanou i nadále vysoké.Vzhledem k tomu, že produkce v letech 2005 a 2006 významně poklesla, jsou v současné době dodávky obilovin jsou předmětem zvýšeného zájmu. Poptávka se zvyšuje, zásoby se snižují a ceny rostou. FAO se domnívá, že k současnému rozjitření situace přispívá zvýšená pozornost směrovaná na biopaliva, vyvolávající vyšší poptávku po obilovinách. Na jednom komoditním trhu si tak konkurují výrobci potravin s producenty biopaliv. V roce 2000 bylo vyrobeno 251 mil. gallonů (1 gallon = 4,54 l /UK/, resp. 3,78 l /US/) bionafty, do roku 2005 se produkce více než ztrojnásobila a dosáhla odhadem 790 mil. gallonů.  Podle poslední zprávy FAO „Crop Prospects and Food Situation se očekává, že v roce 2007 dosáhne světová produkce obilovin (včetně rýže) 2 095 mil. tun, což je o 4,8 % více než v roce předchozím, světová sklizeň pšenice se předpokládá ve výši 621 mil. tun, což je o 4 % více než v roce 2006. Přestože se zdá, že produkce cereálií se ubírá správným směrem, ceny podle FAO v období 2006-7 značně vzrostly a nelze předpokládat, že by se tento trend v dalších letech zastavil. Problémy s potravinami budou přetrvávat minimálně v 33 zemích světa, včetně Bolívie, kde sucha a záplavy v roce 2007 způsobily vážné ztráty rostlinné i živočišné produkce, a Somálska, kde se v důsledku politického konfliktu na jihu země pravděpodobně sníží v roce 2007 pěstební plochy. Nedostatek potravin se očekává rovněž v Zimbabwe jako důsledek ekonomické krize a masivní inflace. Vážným problémem jsou, přes nedávné oživení zemědělství a záruky potravinové pomoci, i dodávky potravin pro miliony obyvatel severní Koreje. Více informací na adrese “

http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=76575-fao-cereals-biofuels 

Zařazeno v Aktuality