KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontext a podtext

12/06/07

Zdroj: AK ČR

Provést blokády čehokoliv, tedy i obchodních řetězců není jednoduché. Není jednoduché po stránce organizační, po stránce právní, není jednoduché přesvědčit o tom politiky či veřejnost. Nicméně musím zopakovat – jsme rozhodnuti a akci uděláme.

Důvody proč se tak stane jsme mnohokrát vysvětlili a podle reakcí se zdá, že většina lidí, ale i politiků je pochopila a s našimi aktivitami sympatizují. Veřejné mínění je jasně na naší straně.

Není tedy za této situace důležité, pokud určité skupiny zainteresovaných jsou proti a pokouší se o chabý mediální protiútok. Ani nepřekvapuje, že do prořídlých řad našich odpůrců se jako vždy postavila Asociace soukromého zemědělství v čele s předsedou Stanislavem Němcem.V hlavním zpravodajství TV NOVA dne 29.5. t.r. byla odvysílána reportáž „Maso do Česka dovážejí i české firmy“ se říká: „My nesouhlasíme s touto blokádou. Přece není možný někoho blokovat za to, že obchoduje legálně. To přece není možné, zlobí se Asociace soukromého zemědělství. Důležité je prý bojovat za kvalitu masa, ale ne za to, odkud pochází. V Evropské unii je volný pohyb zboží, tedy i masa. Pokud vím, nikdo nám v Itálii, Slovinsku a jiných členských zemí neblokuje náš vývoz do těchto zemí, říká předseda Asociace soukromého zemědělství Stanislav Němec“ (zdroj – nova.cz str. 0).

Co k tomu dodat? Snad jen to, že každý český zemědělec, a nejenom on, si udělá obrázek sám. A také i to, že v takovém Německu, Rakousku či Francii by se nemohlo stát, aby agrární činovník vystupoval proti ostatním. Obviňovat TV NOVA ze zkreslování a vytržení z kontextu (viz internetové stránky ASZ) je trochu zvláštní, protože kontext je v tomto případě jasný a absence podpory domácího masa rovněž. Jasný je i podtext –  poškodit Agrární komoru a znevěrohodnit její připravované akce. Toto ale bude čím dál těžší, protože lidí a hlavně zemědělců, kteří slyší na tuto notu valem ubývá. A občas to dopadne podle starého českého přísloví – kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Co říci závěrem? Především to, že nám nejde o medializaci a zviditelňování, ale jednoznačně o výsledek. Aby se obchodní řetězce  přestaly chovat jako na dobytém území, aby naši spotřebitelé nám pomohli a vyžadovali české potraviny a aby se už konečně probudili naši politici a vzmohli se na příslušnou legislativu. Je na tom snad něco špatného? Určitě ne a nebude trvat dlouho a výsledky naší práce se dostaví. Jsem si tím jist.

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR