KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Elektronické testování kvality krmiv

27/06/07

Zdroj: ÚZPI

Kvalita výrobku je úzce spojená s jeho fyzikálními a organoleptickými vlastnostmi; smyslové hodnocení (zrakem a čichem) je rychlý postup hodnocení kvality v polních podmínkách. Hodnocení kvality a bezpečnosti krmiv v reálném čase, nezávislé na lidských smyslech umožňují postupy elektronické analýzy založené na elektronickém nose a elektronickém jazyku.

Elektronický nos. V porovnání se smyslovým hodnocením je analýza pomocí elektronického nosu vysoce citlivá, příprava vzorku je snadná, postup není destruktivní, detekce je rychlá, nákladnost postupu nižší a objektivita vysoká.

Aplikace elektronického nosu v krmivářském průmyslu není dosud tak vyvinutá jako její využití v potravinářství. Jako slibná se ukazuje při kontrole bezpečnosti krmiv z hlediska zaplísnění. Nedávné studie dokázaly schopnost elektronického nosu rozlišovat nekontaminované vzorky a vzorky kontaminované různými druhy nebo kmeny toxických plísní. Studie naznačují, že technologie elektronického nosu se může využít jako metoda skríningu a rychlé detekce plísňové kontaminace a přítomnosti mykotoxinů v krmivech a potravinách. O poznání a možnostech likvidace mykotoxinové toxikace a o rozšíření mykotoxinů v krmivu a potravinách mají zájem výrobci, zpracovatelé, regulační orgány i výzkumníci po celém světě z důvodů ekonomického dopadu, zajištění bezpečných krmiv a potravin a zdraví zvířat.

Další využití elektronického nosu v krmivářském průmyslu a jeho význam v bezpečnosti krmiv spočívá v identifikaci výrobků živočišného původu, obecně známých jako zpracované živočišné proteiny (PAP) v krmivech. Podle nejnovějších zpráv může být elektronický nos využitelný pro hodnocení kvality tuku v krmivech pro domácí mazlíčky. Ukazuje se, že elektronický nos bude využitelný v řadě aplikací v krmivářském průmyslu.

Elektronický jazyk. Podobně jako elektronický nos je elektronický jazyk analytickým nástrojem, schopným diferencovat složky v roztoku Postupy analýzy pomocí elektronického jazyka jsou stejné jako postupy elektronického nosu. Jsou schopné rozlišit komplex tekutin různého původu a mohou se využít pro i pro stanovení kvantitativního složení.

V současnosti s elektronický jazyk používá klasifikační prostředek v analýze potravin s cílem rozlišit různé druhy tekutých potravin podle různých kvalitativních hledisek. Využitelnost v pevných potravinách byla dokázaná u rajčat a u ryb. Zatím nejsou dostupné údaje z aplikace postupu v krmivářském průmyslu, ale předpokládá se jeho využití pro analýzu krmiv. Podle odborníků by se mohl elektronický jazyk samotný nebo v kombinaci s elektronickým nosem použít pro hodnocení a standardizaci chutnosti surovin a směsí v případě, kdy jsou použity složky nebo aditiva s nízkou přijatelností pro různé živočišné druhy.

Smyslové elektronické analytické metody jsou rychlé, přijatelné, snadno použitelné, adaptibilní a přitom přesné a důkladné tak, jak to vyžaduje kontrola v řetězci výroby potravin a krmiv a činnost regulačních orgánů a jsou využitelné pro rozhodování v oblasti kvality výrobku. V budoucnu se počítá s tím, že elektronický postup vybavený rychle reagujícími senzory, automatizovanými systémy odběru vzorků a nekontrolovanou analýzou údajů umožní monitorování v reálném čase a kontrolu krmiv a průmyslových postupů.

Zařazeno v Aktuality