KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Boj o slivovici v Bruselu skončil vítězně

27/06/07

Zdroj: MZe

Česká republika bude moci i nadále používat název Slivovice pro označování čisté pálenky i pálenky s přídavkem ethanolu. Potvrdil to dnes Evropský parlament. Díky úsilí Ministerstva zemědělství ve spolupráci se SZ Brusel a našimi europoslanci se podařilo odvrátit hrozbu pozměňovacího návrhu Evropského parlamentu, který by zrušil dříve dojednaná ustanovení přístupových podmínek.

V rámci přístupových jednání byla dojednána výjimka pro Českou republiku z definice ovocné pálenky ze švestek – slivovice. Cílem této výjimky bylo uznání specifického technologického postupu, který spočívá v přídavku nejvýše 30% alkoholu zemědělského původu při závěrečné destilaci.

Pozměňovací návrh by umožňoval přidávat do konečného výrobku jakékoliv aromatické látky, což nikdy nebylo možné. Toto ustanovení by šlo proti principu zachování kvality lihovin na jednotném trhu, který je Evropským parlamentem podporován. Došlo by v podstatě k překlasifikování slivovice do jiné kategorie lihovin tím, že byl povolen přídavek jakékoliv aromatické látky. To v důsledku znamená změnu charakteru konečného výrobku a vede k neoprávněné výrazné újmě na pověsti konečného výrobku.

Slivovice je tradiční český název používaný pro destilát vyrobený ze švestek. Naším jednoznačným požadavkem bylo, abychom mohli  i nadále tento výraz používat jak v případě kategorie 9 – ovocné destiláty – tak i v tomto případě, kde je rozdíl v technologii již dostatečně ošetřen dodatečnými požadavky na označování. Návrh vzbuzoval vážné právní obavy, že výraz slivovice by pak mohl být zpochybněn. V takovém případě by mohla být zpochybněna i kvalita konečného produktu vyrobeného klasickým technologickým postupem.