KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ZPRAVODAJSTVÍ – Zakládání skupin výrobců

23/05/07

Zdroj: SZIF

Informace k zařazení komodit pro energetické využití do tržní obchodované produkce v rámci programu ZSV.

Komodity pro energetické využití, produkované členem skupiny výrobců zařazené do programu ZSV, jsou součástí tržní obchodované produkce člena a musí tedy být zobchodovány přes skupinu výrobců způsobem stejným jako ostatní komodity (viz. Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců HRDP).

Platnost materiálu od: 4.5.2007