KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zloba není program

10/05/07

Zdroj: AK ČR

VUML, členství v KSČ, urážky a umné dezinterpretace. To jsou „nové“ zbraně Stanislava Němce předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) v tažení proti těm „nesprávným“ farmářům a zemědělcům, které nedávno zahájil. Záminkou mu k tomu jsou prapodivné odbytové organizace.

Ano, odbytové organizace, které založil jeden subjekt, a to je špatně. Nebyla to ale agrární komora a ani zemědělský svaz, kteří souhlasily s tak měkkými kritérii, které umožnily tento paskvil realizovat. Proti byly i odbytové organizace, jako například Centroodbyt či Agropork. Je otázka, jaké požadavky tehdy vznesla v připomínkovém řízení ASZ. Je skutečnost, že kritéria vládního nařízení jsou jako ušitá na zakládání odbytových organizací složených z malých farmářů. Ptám se tedy, proč se tak nestalo, proč předseda ASZ s vervou jemu vlastní se této příležitosti nechopil?

Bojím se, že o to tu vůbec nejde a že problém je v něčem jiném. Ten problém se nazývá agrární komora a její pozice a stoupající vliv. Mluvím o pozici viceprezidenství v COPA, o nadcházejícím pořadatelství nejvýznamnější agrární akce v Evropě, o kongresu Severní Amerika – Evropa, ale také třeba o navýšení rozpočtu top-up v minulém a letošním roce o celkových 5,2 miliardy korun. Musím ale také mluvit o tom, že v současné době jsme dokončili a máme připraven k široké diskusi ucelený analytický materiál Východiska ze zmenšování rozměru českého zemědělství. Připravujeme další významné akce. Tolik namátkou.

Chápu, že někdo je z toho nervózní. Co ale nechápu, jsou metody, které používá. Tvrdit, že agrární komora čerpání dotací organizuje přes nemravné odbytové organizace je absurdní a zlovolné štvaní. Ale jak šikovné jsou tyto výroky pro sluch nezasvěcených! Stejně tak navlékání konspirativních souvislostí mezi předsedou zemědělského svazu Miroslavem Jirovským a jeho synem Milošem Jirovským, pracovníkem SZIF (chce se mně říci „podle sebe soudím tebe“). Jako kdyby mohl v pozici desítkami směrnic a kontrol svázaného a hlídaného státního úředníka něco ovlivnit, někoho upřednostnit, někomu nevyhovět! Pro mne je hlavním kritériem odborná kvalita tohoto člověka. Leč jedovatá slina byla plivnuta, pomluvy nastartovány, dušička mnohého malého českého člověka pookřála a čeká na další senzační odhalení. Co na tom, že to byl dávno před Stanislavem Němcem právě Miroslav Jirovský, který upozorňoval na tikající bombu nesmyslných dotací do odbytovek.

Ale jak říkám, o to tu vůbec nejde. Kdyby o to šlo, hovořilo by se o tom před třemi lety, kdy bylo aktuální zastavit úřednický nesmysl, a ne až nyní. Ve skutečnosti jde o vhodnou záminku pro člověka, který celá léta stojí v čele jednoho minoritního uskupení (pravděpodobně další desítku či desítky let bude stát dál, respektive bude „volen“) a bojuje proti všem ostatním. Protože skutečný program nemá, stává se programem boj, urážky, pomluvy a účelové konstrukce. Ledaže by snad programem byla všemožná podpora útlumu českého zemědělství kamuflovaná do shora uvedených metod.

Dovolte, abych citoval: „Jsme přesvědčeni, že státní finanční podpora by v období revitalizace měla směřovat zejména do programů zmenšování rozměru zemědělství a tím řešení problém. S nadprodukcí většiny komodit. Útlumové programy by měly být koncipovány tak, aby prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu do zemědělství dostával zemědělec za nevýrobu“. Citát je z článku „Připomínky ASZ ČR ke koncepci agrární politiky“ z tiskoviny Asociace soukromého zemědělství ČR, informuje č. 4/1999.

Co k tomu dodat? Snad jen to, že se podařilo. Po letošním roce zůstaneme soběstační už jenom v komoditě mléko, propad agrárního zahraničního obchodu se vydá ke čtyřiceti miliardám korun a naši sousedé si mnou ruce. Mohou dál nerušeně vyrábět, aby obsadili námi vyklizené pozice, za vydatné podpory tlachů o nadvýrobě z vlastních řad.

Závěrem poznamenávám, že tento program je v Evropě ojedinělý. A úplně na závěr bych kolegy, normální zemědělce a farmáře, požádal – ponechme pana Němce stranou a řekněme si, že jeho metody pro nás musí být motivem k ještě intenzivnější práci. Jak se říká, lidi nejsou hloupí a udělají si časem závěr sami. Protože opravdu, zloba a boj proti vlastním lidem není program. Pro vysvětlenou – i v Agrární komoře ČR jsou soukromně hospodařící rolníci na svých rodinných farmách. Je jich tam vedle dalších soukromých subjektů různých forem hospodaření téměř 2000.

Ing. Jan Veleba
prezident AK ČR