KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda projednávala daňovou reformu

23/05/07

Zdroj: Vláda

Vláda projednávala na své minulé schůzi daňovou reformu. Rozhodla se neuplatňovat limity u paušálů pro živnostníky.

Vláda minulý týden projednala celkem devět novel daňových zákonů v rámci stabilizace veřejných rozpočtů. Na základě diskuse z posledních dnů byly navrženy vládě některé dílčí změny, které přijala. Většina z nich je technického charakteru, z těch mediálně přitažlivých jde o skutečnost, že při aplikaci nástroje částečné daňové neuznatelnosti úroků, již nenavrhuje pevný parametr ve výši 6 %, ale navrhuje plovoucí parametr, který by v budoucnu mohl reagovat na pohyb jakýchkoliv úrokových sazeb.

Na základě diskusí se starosty o osvobození daně ze zemědělské půdy vláda navrhla u daně z nemovitostí úpravu s tím, že toto osvobození nebude mandatorní ze zákona, ale bude fakultativní možností jednotlivých obecních zastupitelstev. To znamená, bude na jednotlivých obecních zastupitelstvech, zda v rámci svého katastru osvobodí, či neosvobodí poplatníky od zdanění zemědělské půdy. Ostatní část daně z nemovitostí zůstává v platnosti.

Po diskusi nad předloženými návrhy daňových zákonů se ještě vláda rozhodla neuplatňovat limity u paušálů pro živnostníky, které byly nově v zákoně navrženy. Do Poslanecké sněmovny tedy tyto limity, nebo tyto stropy, navrženy nebudou.

V druhé části jednání týkajícího se daní, vláda projednala nikoliv novely, ale tři nové zákony ekologického charakteru, tedy zákon o zdanění elektřiny, uhlí a plynu. Rozhodla se neaplikovat v těchto zákonech žádné výjimky, ani pro plyn, ani pro kogenerační jednotky. V rámci onoho balíku o stabilizaci reformy veřejných rozpočtů předloží do Poslanecké sněmovny rovné podmínky bez výjimek pro tu či onu komoditu. Na jednání příští týden je ponechána diskuse o osvobozeních a odečitatelných položkách, kterých je celá řada jak u daně z příjmu fyzických osob, tak u daně z příjmu právnických osob.

Zařazeno v Aktuality