KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko MZe k převodu pozemků ze Státního statku Jeneč

29/05/07

Zdroj: MZe

Pozemky o výměře 16,5 tisíce metrů čtverečních v katastru obce Uhříněves vydal bývalý ředitel Státního statku Jeneč Milan Klán bez vědomí dozorčí rady a ministerstva zemědělství, které je zakladatelem tohoto podniku. Převod těchto pozemků držiteli postoupeného restitučního nároku proběhl rovněž bez vědomí dalších pracovníků Státního statku Jeneč.

Zmíněný převod zjistil po svém nástupu nový ředitel Jaroslav Šimák, kterého jmenoval ministr zemědělství Petr Gandalovič. Protože rozhodnutí bývalého ředitele nebylo v souladu se všemi předpisy, iniciovalo ministerstvo zemědělství podání trestního oznámení. Po dohodě s MZe podal trestní oznámení statek 10. dubna. Následně podal 14. května žalobu o určení vlastnictví, ve které se domáhá zrušení celé operace a poukazuje na neplatnost dohody o vypořádání restitučních nároků převodem nemovitostí. Zároveň Státní statek Jeneč požádal preventivně katastrální úřad o tzv. plombu na vklad nemovitostí.