KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seznam nejrizikovějších dovážených neživočišných produktů

02/05/07

Zdroj: ÚZPI

Komise rozhodla o sestavení seznamu vysoce rizikových dovozů potravin a krmiv rostlinného původu (non-POAO = products of non-animal origin) s cílem stanovit priority kontroly pro zvýšení bezpečnosti spotřebitelů. Bude se jednat o prováděcí předpis k nařízení 882/2004 o úřední kontrole.

Seznam bude vycházet ze systému RASFF a z požadavků jednotlivých členských států na základě dosavadních zkušeností s dovozem. Kromě sestavení seznamu musí být zpracovány požadavky, které je nutno splnit při dovozu dotyčných produktů a musí být určena místa k provádění kontroly. Náklady na odběr vzorků a analýzy by měly být hrazeny příslušnými dodavateli dovážených produktů.

EU Food Law, 2007, č. 293, s. 9-10

Podrobnosti na stránkách Food and Standards Agency UK