KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sebeobrana proti byrokracii

25/05/07

Zdroj: AK ČR

Na jednání představenstva Agrární komory ČR dne 3.5.2007 byla ustanovena pracovní skupina „Sebeobrany proti byrokracii“ jejímž předsedou byl ustanoven člen představenstva Ing. Jindřich Šnejdrla.

Tato pracovní skupina bude  soustřeďovat  podněty a návrhy směřující k odstraňování zbytečné byrokracie. Výsledky a závěry z činnosti této pracovní skupiny budou předkládány prostřednictvím AK ČR ministerstvu zemědělství a dalším institucím s požadavkem na provedení úprav příslušných právních norem, metodických výkladů a dalších předpisů.
 
      Podněty vždy označte heslem : „Sebeobrana proti byrokracii“ a zasílejte je na emailovou adresu : sekretariat@akcr.cz
                                                       agrotech@cmail.cz

Zařazeno v Aktuality