KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prodej půdy cizincům

28/05/07

Zdroj: AK ČR

Parlamentní seminář „Co přinese novela devizového zákona českému zemědělci a českému venkovu?“

Hrubý domácí produkt České republiky vytvářejí už ze 70% podniky, které jsou v zahraničních rukou. Posledním ostrůvkem v moři zahraničního kapitálu je české zemědělství a česká půda. Podstatným krokem k odstranění této bariéry má být novela devizového zákona č. 219/1995 Sb., který předložila vláda. V případě jejího schválení by se uvolnily jakékoliv překážky k nákupu české půdy ve vlastnictví státu cizinci.

 Pozice Agrární komory je zásadně a kategoricky proti přijetí novely zmíněného zákona. Hlavním důvodem našeho vyhraněného postoje je potřeba dopřát českým zemědělcům čas na nákup půdy, který potřebují pro své hospodaření. To, že tak doposud v potřebné míře neučinili, není jejich vina. V průběhu transformace museli naši zemědělci vydat značné prostředky na restituční vyrovnání a na odkup majetku od státu. Druhá vlna jejich výdajů přišla při rozjezdu jejich nově vytvořených soukromých farem. A konečně třetí období jejich velkých výdajů byla příprava na vstup do EU, respektive značné investiční náklady, které museli vynaložit, aby vyhověli předpisům a normám unie.

 Nyní by měla přirozeně přijít, a také přichází doba, kdy čeští farmáři nakupují půdu. Bez ohledu na zmíněné výdaje českých farmářů to ani dřív být nemohlo, protože stát prodej půdy neumožnil. Nynější krok vlády směřující k vpuštění cizinců do soutěže o půdu, na které hospodaří naši zemědělci považujeme za nešťastný a také za znepokojivou neznalost českého zemědělství a necitlivost k jeho problémům. Zvlášť celý problém vyniká, když si uvědomíme, že hospodaříme v drtivé většině na půdě pronajaté. Je to na téměř 90% výměry. Naše otázky zní – proč česká vláda chce k půdě pustit cizince a proč nám neumožní si půdu koupit? Proč v sousedním Polsku budou tamní rolníci ochráněni až do roku 2013?

V současné době jsme začali připravovat akce proti těm obchodním řetězcům, které přestávají v ČR nakupovat do svých prodejen naše potraviny a dovážejí je ve stále větší míře ze zahraničí. Začínáme být zbyteční ve vlastní zemi. Pokud k těmto procesům ještě přibude půda cizincům, pak to bude pro české zemědělce znamenat velký a nevratný problém. I bez toho už nyní vlastní cizinci v severozápadní části Čech 30% půdy.

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR