KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

PŘEROV 2007 – projev prezidenta Agrární komory ČR

22/05/07

Zdroj: AK ČR

Vážený pane ministře, vážený pane generální řediteli, vážení kolegové je pro mne velká čest, že mohu po 2 letech stát opět na zahájení jedné z nejvýznamnějších agrárních výstav, jakou bezesporu Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky zde v Přerově je.

Chci vyjádřit poděkování pořadatelům za nesmírně záslužnou práci, kterou tímto významným počinem pro české, moravské a slezské zemědělce vykonáváte. Práci, která má zde v chovatelsky významné oblasti ČR hluboké kořeny.

Ty začínají již v roce 1882, kdy se zde konal první výstavní trh plemenných býků.
První zemská výstava dobytka a výrobků mlékařských se zde konala v roce 1907, v roce 1923 se na trhu prezentovaly již tři kategorie skotu -býci, jalovice a krávy. V roce 1926 přibyla drůbež a ostatní zvířata, o rok později potom koně, prasata a kozy.

V letech byly 1954 až 1974 se zde konaly již celostátní výstavy plemenných zvířat, pak následovala téměř dvacetiletá pauza. Historie novodobých výstav se začala psát v roce 1991, kdy se konala první Moravskoslezská výstava hospodářských zvířat. Další následovaly ve dvouletých intervalech a v roce 1997 se hovořilo již o Národní výstavě hospodářských zvířat. V roce 1999 byla výstava trvale doplněna také o expozici zemědělské techniky.

Jak jsem řekl už mnohokrát – naše kořeny jsou hluboké a je naší povinností na ně nejen navázat, ale také je bránit.

Tlak na české zemědělství je enormní a nedaří se mu plně čelit.

Dramaticky narůstají dovozy potravin a surovin pro jejich výrobu. Agrární systémy západní Evropy a Polska svoji až extrémně vyšponovanou výrobu nesnižují a proto ji musíme snižovat my. Tento vývoj je třeba zastavit.

Náš první vážný krok v tomto směru je nastartování diskuse k analytickému materiálu AK „Východiska ze snižování rozměru českého zemědělství“, který bude po připomínkách dopracován a budou s ním seznámeni příslušní resortní ministři a politici. Uvidíme, jak se k němu postaví a podle toho se rozhodneme jak dál. Dalším krokem bude aktivní zásah proti zvůli obchodních řetězců a za probuzení politiků z jejich neomluvitelné nečinnosti – nedávno byla potopena již pátá novela zákona o hospodářské soutěži.

Mám ale také pozitivní zprávy. Včera jsem absolvoval první jednání nově zvoleného představenstva COPA v Bruselu. Po jeho absolvování jsem si jist, že pod vedením mezinárodně uznávaného francouzského agrárního lídra pana Lemetayéra hlas agrární Evropy zesílí. Včera francouzský prezident Nikolas Sarkozy přebral prezidentský úřad a dnes dopoledne bude prezident COPY p. Lemetayér v Elysejském paláci přijat. Když si uvědomíme, že Francie předsedá EU před námi, tak je to pro nás velmi významné. Z pozice druhého viceprezidenta, kterou jsem začal včerejškem vykonávat, se nám otevírají nové možnosti. Abych dal alespoň jediný příklad – francouzští farmáři chystají útok na současnou podobu cross-complince. My už dopředu víme, že s tím nelze nic dělat a že od r. 2009 bude platit s tím, že naši úředníci ho s gustem ještě vylepší.

K závěru mně dámy a pánové dovolte zakončit takřka zapomenutým lidovým příslovím „dvory bez dobytka jsou tak užitečný, jako měšec bez peněz“. A právě ty cenné mince onoho měšce zde pořadatelé připravili.

Rád bych poděkoval organizátorům, kteří se podílejí na přípravě expozic, akciové společnosti Brněnské veletrhy a výstavy, zajišťující  zemědělskou techniku a  akciové společnosti  Genoservis Olomouc, která zajišťuje vystavení a předvádění zvířat, ale také chovatelským sdružením, svazům a dalším institucím. A na neposledním místě bych chtěl poděkovat  všem konkrétním chovatelům a vystavovatelům, kteří zde presentují výsledky své dlouholeté práce a předvádějí špičková plemenná zvířata, moderní chovatelské technologie a zemědělskou techniku. Jinými slovy – zdar Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky, zdar Přerovu 2007.

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR