KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozvánka na seminář – Venkovský cestovní ruch, jeho specifika a podmínky pro rozvoj

22/05/07

Zdroj: Katedra cestovního ruchu

Vážení,

  rádi bychom Vás informovali o vzdělávacím programu ? Venkovský cestovní ruch, jeho specifika a podmínky pro rozvoj ? v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků   v cestovním ruchu, který s podporou evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR realizuje Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze.

Jedná se o seriál seminářů, které jsou koncipovány tak, aby absolventi získali teoretické znalosti a praktické dovednosti, které budou moci využít ve své pracovní činnosti či podnikání v oblasti venkovského cestovního ruchu.   Kurz je určen pro začínající podnikatele, současné podnikatele, pracovníky odborů regionálního rozvoje a cestovního ruchu krajských úřadů, zástupce organizací působících ve venkovském cestovním ruchu, odborné pracovníky, pedagogy a studenty působící v oblasti cestovního ruchu.

Kurz povedou přední čeští, ale i zahraniční odborníci v oblasti venkovského cestovního ruchu. Absolventi kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování.

Mimo již vypsané semináře je možné seminář 1 a seminář 3 uspořádat na základě požadavku i v jiných než vypsaných termínech v místech, kde bude garantována účast minimálně 15 účastníků.

Přihlášky na předem vypsané termíny seminářů naleznete v příloze.

Podrobné informace   o obsahu, organizaci a termínech naleznete na http://vzdelavanivcr.cz

nebo na www.vse.cz

 

Odborným garantem projektu je Ing. Zdenka Petrů, e-mail.: petru@vse.cz , tel. 224095263.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a rádi Vám poskytneme další informace, resp. Vás rádi uvidíme na některém z vypsaných seminářů.

 

S pozdravem,

 

Ing. Zdenka Petrů

Katedra cestovního ruchu

VŠE v Praze

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – seminář

Příloha č. 2 – seminář

Příloha č. 3 – seminář

Zařazeno v Pozvánky