KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozvánka – „Biologické zpracování odpadů“

31/05/07

Zdroj: ZERA

Dobrý den,

 

Agentura ZERA si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní komplexní program Biologické zpracování odpadů, který proběhne v Náměšti nad Oslavou ve dnech 18.-21.6.2007.

 

Kurz je zaměřen na kompostování, anaerobní digesci a mechanicko-biologickou úpravu odpadů.

 

Předneseny budou novinky i současný stav v legislativě, technologii a nejlepší praxi.

 

V návaznosti na vzdělávací kurz je možno absolvovat personální certifikaci : Odborník na biologické zpracování odpadů.

 

Další podrobnosti, program a přihlášku naleznete v příloze nebo na internetových stránkách: www.komposty.cz nebo www.zeraagency.eu.

 

Tento kurz Vám pomůže vyřešit problematiku bioodpadů ve Vašem regionu. Je možné absolvovat i jednotlivé dny samostatně.

 

Dále připravujeme kurzy:

 

Poradce správné zemědělské a ekologické praxe – v Náměšti nad Oslavou v termínu 25.-26.6. 2007  – více informací na webových stránkách.

 

Kurz domovní a komunitní kompostování – v Náměšti nad Oslavou v termínech 26.10.2007 a 6.12.2007. Tento kurz je určen především na podporu prevence vzniku bioodpadu a komunitní kompostování na malých obcích. 

 

Systém sběru a třídění bioodpadu – v Náměšti nad Oslavou v termínech 15.10.2007 a 10.12.2007. Kurz je určen obcím a městům, která se zabývají základní problematikou sběru a svozu bioodpadu, svozovým organizacím, odpadovým asociacím, ale i všem dalším zájemcům. Na kurzu bude představen proces optimalizace logistiky bioodpadů a jejich následného zpracování. Dostanete zde prvotní přehled o možných řešeních

Přílohy:

1. Obsahová náplň kurzu

2. Registrační formulář

3. Personální certifikát

4. Program kurzu

Zařazeno v Pozvánky