KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Povodně opět v Brně – Ekologické veletrhy 

22/05/07

Zdroj: ÚZPI

29. až 31. května se konají Ekologické veletrhy Brno, jejichž součástí jsou již tradičně ukázky protipovodňových opatření.

Záplavy se bohužel staly součástí našeho života, jsou reálnou hrozbou každého ročního období. Na rozdíl od těch prvních se však už na ně umíme připravit. Víme, jaká preventivní opatření přijmout, čeho se vyvarovat, jak řešit následky. Povodně se staly jedním z hlavních témat Ekologických veletrhů Brno. Stejně tomu bude letos, kdy se na výstaviště téma “Ochrany před povodněmi“ vrací.

Bazén, který unese tank

V areálu brněnského výstaviště se v termínu 29.–31. května 2007, v době konání Ekologických veletrhů Brno, uskuteční už 6. ročník praktických ukázek protipovodňových opatření „Ochrana před povodněmi Brno“. Tento evropsky unikátní projekt je de facto informačním a školicím centrem nejen pro zástupce státní správy a samosprávy, ale také pro majitele nemovitostí v rizikových centrech poblíž velkých vodních toků. V roce 2007 by měly být hlavním tématem „dynamické účinky vody“. Praktické ukázky práce při povodních se budou odehrávat přímo v prostorách výstaviště, ve speciálně konstruovaném bazénu velikosti 24×63 m s brodem o nosnosti neuvěřitelných 30 tun. V přilehlém kontaktním centru bude dán všem zájemcům prostor pro odborná školení a přednášky na dané téma.

Do celého projektu se aktivně zapojí hned ministerstev: životního prostředí, zemědělství, obrany, vnitra i dopravy. „ Jde o dlouhodobý projekt s takovým potenciálem, který již nyní přerostl kompetence a možnosti naší firmy. Nabízíme unikátní zařízení, zajímavé veletržní projekty a kvalitní propagaci,“ uvedl na schůzce Ing. Aleš Pohl, 1. náměstek GŘ společnosti Veletrhy Brno. Projekt „Ochrana před povodněmi Brno“ by se měl realizovat napříč vybranými veletrhy. Půjde o komplex Stavebních veletrhů Brno, Ekologické veletrhy Brno, IDET či PYROS. Myšlenku dlouhodobé spolupráce uvítali zástupci všech 5 spolupracujících ministerstev, kteří nyní připravují konkrétní témata jednotlivých přednášek a ukázek.

Zpět k ekologii

Program zaměřený na povodně bude v květnu součástí dvou veletržních projektů, souběžně probíhajících v pavilonech brněnského výstaviště. Jde o mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY-KANALIZACE (zvaný též VOD-KA) a mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO, společně zvané také Ekologické veletrhy Brno. V roce 2006 se poprvé tyto akce konaly společně a jejich propojení se podle ohlasů vystavovatelů i návštěvníků osvědčilo, ročník byl rekordní po všech stránkách. Navštívilo jej více než 8500 převážně odborných návštěvníků, z toho více než šest stovek přijelo ze zahraničí. Hostům z 27 zemí čtyř kontinentů se představilo více než 300 vystavujících firem. V doprovodných programech Ekologických veletrhů Brno najdou kromě povodní své místo zdroje financování vodních a kanalizačních sítí, nakládání s odpady, odpadními vodami, a jiná aktuální témata.

Zařazeno v Aktuality