KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Povinné technické prohlídky traktorů

02/05/07

Zdroj: ÚZPI

Výsledky nedávno zveřejněné národní zprávy o stavu traktorů na území Velké Británie prokázaly, že až 170 000 traktorů, které jezdí po silnicích, by propadlo při technické prohlídce. Byly zde zahrnuty traktory vyrobené před rokem 1990, v letech 1990-95, 1995-2000 a 2000-2005.

Testovány byly rovněž přívěsy, lisy, rozmetadla hnoje a postřikovače (přívěsné stroje). Zkoušky provedla BAGMA (The British Agricultural & Garden Machinery Association – Asociace britského zemědělského a zahradnického strojírenství) v součinnosti s ministerstvem dopravy. Z tohoto počtu mělo 65 % traktorů závady, které je činily nebezpečnými pro jízdu po silnici.

Nejvyšší procento se týkalo výhledu řidiče – stěrače předních skel, ostřikovače a zpětná zrcátka. Ti, kteří podceňují tyto skutečnosti, by měli vědět, že nejčastější nehody způsobují řidiči, kteří dobře nevidí ostatní vozidla na silnici. Podobně se to týkalo i závad na osvětlení a pneumatikách (včetně nesprávného tlaku), a to zejména u přívěsů Seznam závad pokračoval špatně nebo vůbec nefungujícími ručními brzdami, což Health and Safety Executive (Úřad bezpečnosti práce) označil za hlavní příčinu nehod na farmách, dále špatně fungujícími brzdami, řízením a dalšími závadami.

BAGMA provádí kampaň za zlepšení údržby traktorů a připomíná, že když je traktor nebezpečný na silnici, je nebezpečný i na poli a na farmě. Zajímavé je, nezjištěné závady se netýkají pouze starších traktorů a přívěsů, ale zahrnují vysoký podíl moderních strojů starých pouze pár let. Velkou otázkou je, zda a kolik z registrovaných 250 000 traktorů v UK se podrobí uvedeným prohlídkám. Prohlídka není levnou záležitostí (50 GBP, tj. 12,5 milionů GBP celkem), ale tolik stojí 10 smrtelných nehod. Tyto testy by rovněž mohly nabízet finanční prospěch v podobě bonusů z pojišťoven. Výsledky těchto testů by mohly mít rovněž za následek to, že jakékoliv pokusy o zvýšení užitečné hmotnosti nebo zvýšení rychlosti traktorů by mohly být zamítnuty.

Na druhé straně tyto povinné testy by mohly přivítat obchodníci, kteří by v nich nalezli určitý zdroj příjmů v době, kdy se jim zrovna moc nevede. To vše závisí na ministerstvu dopravy. Třebaže existují určitá lobby, která jsou proti zavedení těchto testů, stále více zemědělských traktorů jezdí po silnicích, farmy se stávají větší a traktory rychlejší a táhnou stále těžší náklad. A Úřad bezpečnosti práce připomíná, že všechny dopravní prostředky na silnici musí být v dobrém technickém stavu.

Z