KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podnikatelé nechtějí prodej půdy v pohraničí cizincům

16/05/07

Zdroj: ČMSZP

Předsednictvo ČMSZP (Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů) na svém zasedání dne 2.května 2007 projednalo za přítomnosti ministra zemědělství Petra Gandaloviče a prezidenta Agrární komory Jana Veleby problematiku připravovaného prodeje státní zemědělské půdy cizincům.

Předseda  ČMSZP Zdeněk Koubek podrobně vysvětlil podstatu problémů které vzniknou nákupem zemědělské půdy, zejména v pohraničních oblastech západočeského a severočeského kraje. Státní statky byly přeměněny na akciové společnosti při transformačním procesu začátkem 90 let minulého století,kdy  z jejich celkového počtu 316 se vytvořilo 1800 nových společností, z nichž většina se stala členy ČMSZP. Jeho členové, kteří v současné době hospodaří v 65% marginálních oblastí ČR, nesouhlasí s vládním návrhem umožnit zahraničním zájemcům nakupovat v ČR půdu, neboť zvláště němečtí a holandští farmáři mají daleko větší kapitálové možnosti konkurence vůči českým zemědělcům. Navíc dostávají i vyšší dotace ve svých zemích ve srovnání s českými zemědělskými podnikateli. Jedná se především o půdu,která slouží prvovýrobě,nikoliv ke spekulativním účelům. Ministr zemědělství byl požádán, aby napomohl urychlit prodej půdy a měli na ni předkupní právo především ti zájemci, kteří tuto půdu obhospodařují jako pronajimatelé.Současně byl předložen návrh  odložit prodej půdy cizincům do roku 2011, kdy má dojít k narovnání úrovně plateb v rámci celé EU. Pan ministr byl rovněž seznámen s požadavkem ČMSZP, aby u nakoupené státní půdy bylo zrušeno předkupní právo PF ČR, neboť to odporuje platné legislativě.Svůj nesouhlas s prodejem státní půdy zahraničním zájemcům vyjádřila i Agrární komora na svém XIV.sněmu ve svém usnesení v březnu t.r.