KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Občané EU si přejí větší investice do venkova

02/05/07

Zdroj: ÚZPI

Občané přispěli do diskuse o budoucnosti evropského venkova v panelové diskusi, v níž přišli s konkrétními doporučeními pro evropské politiky. Zůstává ovšem otázkou, jak se k těmto návrhům postaví evropské instituce.

Na závěr intenzivního třídenního kola diskusí, kterého se zúčastnilo 87 občanů z devíti různých evropských regionů panel představil začátkem minulého týdne svá doporučení evropským politikům.

Panel evropských občanů byl vytvořen v květnu 2006 s cílem dát evropským občanům příležitost získat větší vliv na politická opatření, která ovlivňují venkovské oblasti. „Panel evropských občanů“ je iniciativa několika evropských neziskových organizací,“ vysvětluje předseda Panelu Benoit Derenne z Nadace pro budoucí generaci (FGG). Derenne dále říká, že hlavním cílem bylo pomoci překonat současnou krizi důvěry v EU a její neschopnost oslovit občany.

Doporučení se týkají označování potravin včetně detailů o počtu kilometrů, které produkty urazí na cestě ke spotřebitelům, ale také ochrany životního prostředí a zdraví. Navrhují ale také řadu opatření, které by z venkova učinily z pohledu mladých lidí stejně atraktivní místo jako jsou města.

Všichni přizvaní politici projevili zájem o výsledky občanského panelu, nenavrhli však žádná konkrétní opatření, která by mohli přijmout v rámci svých institucí v reakci na tato doporučení.

Komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel uvedla, že projekt podle ní poukázal na nejdůležitější aspekty evropského občanství: partnerství, participaci a sociální záležitosti. Fischer Boel zdůraznila, že Komise chce prozkoumat některé nové iniciativy, které by občany více zapojily do evropského dění. „Můžete nám pomoci, můžete ovlivnit budoucnost,“ říká komisařka.

Předseda výboru regionů Michel Delabarre zdůraznil, že by EU měla věnovat větší úsilí na posílení participace občanů, aby se vyhnula nespokojenosti na místní úrovni.

Poslanec EP Janusz Wojciechowski zdůraznil význam zemědělství pro společnost, zejména z pohledu výroby potravin. Na otázku moderátora, jakým způsobem zprávu panelu využije uvedl, že jej nic konkrétního nenapadá, je to ale dobrý výchozí bod pro diskusi.