KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nepodceňujte hodnotu hnoje

23/05/07

Zdroj: ÚZPI

Zatímco v současné době je hnůj viděný jako mnohem méně obtížný než před 15 nebo dokonce ještě před 10 lety, stejně ale mnoho farmářů si dosud neuvědomilo jakou nutriční hodnotu hnůj má. Firma B & B Contractors v Tamara Ridge Farm, Gunnislake pokračuje s rozšiřováním a vývojem manipulačních technologií hnoje a kejdy.

V současné době recykluje 80 000 tun pevného biologického materiálu, 318,5 milionů litrů kejdy a 10 000 tun hnoje. Zatímco hnůj a patogenů prostý biomateriál se rozmetá na poli s malými ztrátami živin, ztrácí kejda rychle svou nutriční hodnotu při plošné aplikaci na povrch pole, zejména odpařováním amoniaku.

Mnoho farmářů při aplikaci kejdy má tendenci k zachování nižších nákladů a vyšší výkonnosti při rozmetání kejdy na povrch pole. Avšak z dlouhodobého hlediska při mělké aplikaci kejdy vycházejí nižší náklady zejména v důsledku úspor nákladů na nákup průmyslových hnojiv.

Proti tomuto názoru ale působí u technologie mělkého zapravování kejdy nižší výkonnost aplikační techniky a vhodná doba aplikace (příznivé počasí). Injekční technologie při ošetření 4 ha zabere tři hodiny, zatímco povrchová aplikace pouze dvě hodiny. Také injekční aplikace je o 7,50 GBP na hektar dražší. I okamžitý déšť může vyplavit kejdu z rýh ještě předtím, než se stačí vsáknou do kořenové zóny. To znamená aplikovat kejdu spíš na jaře a v létě. Injekční aplikace redukuje ztráty amoniaku až o 80 % a proto je tento amoniak k dispozici pro pěstovanou plodinu. Navíc živiny, které zůstanou v půdě představují hodnotu kolem 15 GBP/ha uspořených za dusíkaté průmyslové hnojivo. Pastviny, které byly ošetřeny injekčním způsobem lze využívat k pasení během dvou až tří týdnů.

Fmrs Weekly, 146, 2007, č. 15, s. 94, 96