KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Naděje z Bruselu

28/05/07

Zdroj: AK ČR

16. května proběhlo v Bruselu první jednání nového vedení COPA, tedy sestava prezident, pět viceprezidentů a generální tajemník. Poprvé je řídil nově zvolený pan Jean-Michel Lemétayer, šéf  největší francouzské organizace FNSEA, poprvé jsem měl tu čest se ho zúčastnit i já.

Pokládám za velké ocenění naší Agrární komory, že mně byla svěřena pozice druhého viceprezidenta COPA, když prvním je šéf německého zemědělského svazu Gerd Sonnleitner.

To všechno je možná důležité, leč daleko důležitější je jiná skutečnost. A totiž pojetí agrární politiky, které nám nový prezident COPA představil. Je to pojetí, které vychází ze skutečných potřeb farmáře a ne byrokrata či liberálního snílka. Cenné je to, že pan Lemétayer má pozici, která mu umožňuje v evropských agrárních a politických strukturách prosadit se. To, že nový francouzský prezident Nikolas Sarkozy 16. května přebíral prezidentský úřad a následující den pana Lemétayera dopoledne v Elysejském paláci přijal, je velmi výmluvné.

A jaké jsou konkrétní názory a plány nového prezidenta COPA? Jenom průřezově bych uvedl alespoň ty základní. Především je připraven sjednotit a rozhýbat samotnou COPU a změnit ji v aktivní a respektovanou organizaci všech evropských zemědělců. Hlavní jeho cíl je zvýšit tlak na obhájení pozic evropských farmářů ve WTO a nedovolit některým evropským politikům, aby obětovali zemědělství za některé jiné výhody. U všech dosavadních kol jednání WTO pan Lemétayer za Francii byl, takže je dokonale orientován. Dalším jeho bodem je hloubková diskuse o evropském zemědělství a jeho cílech. Například prosazování potravinové nezávislosti EU podobně, jak ji reálně hájí politici USA bez rozdílu stranických pozic. Jasný je i názor nového prezidenta na revizi Společné zemědělské politiky, která by podle něho měla vyhodnotit reformu a do roku 2013 nepřipustit žádné další změny. Pokud se týká připravovaného kontroverzního opatření cross-complince, o kterém zástupci naší státní administrativy tvrdí, že s tím nepůjde nic udělat a straší normami, které mnoho farmářů nemá šanci splnit, tak francouzští farmáři připravují protestní akce proti nesmyslné byrokracii této připravované normy.

Na závěr bych snad citoval větu  Jean Michel Lemétayera, že „zemědělství se za světové ceny nedá v Evropě dělat a tomu je třeba podřídit směr politiky COPA“. Jsem velmi rád, že jsem se jako zástupce AK ČR ocitl ve společnosti skutečných agrárních lídrů a budu moci se od nich učit a zejména získávat informace, které pro nás budou mít velký význam. Třeba už jenom proto, že předsedáme EU hned po Francii. Je jenom škoda, že se tak nestalo dříve.  

Jan Veleba, prezident AK ČR