KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Gandalovič se setkal s představitelem evropské asociace státních lesů

16/05/07

Zdroj: MZe

Ministr zemědělství Petr Gandalovič a generální ředitel s. p. Lesy ČR Jiří Holický dnes v Praze jednali s výkonným ředitelem asociace organizací státních lesů EUSTAFOR Erikem Kosenkraniem. Diskutovali zejména o poslání evropské asociace a aktuálních otázkách lesního hospodářství v České republice.

„V současné době připravujeme dlouhodobější strategii pro státní lesy a změny v obchodní politice podniku Lesy ČR. Evropské zkušenosti jsou proto pro nás velmi důležité,“ uvedl ministr Petr Gandalovič. „Lesnická politika a na ni navazující obchodní politika ve státních lesích musí brát v úvahu jak udržitelné hospodaření, tak i důraz na ekonomické výnosy. Příjmy lesů jsou totiž jediným zdrojem pro zajišťování jejich mimoprodukčních funkcí, udržování ekologických hodnot,“ dodal ministr.

„Tok managementu dříví je klíčovým procesem většiny našich členů. Jejich společným cílem je maximální efektivita a ziskovost z tohoto procesu. V této souvislosti plně rozumím připravovaným změnám v obchodní politice vašeho státního podniku,“ konstatoval Erik Kosenkranius. Připomenul, že také v Estonsku, odkud pochází, došlo v roce 1998 k podobné změně, jaká se chystá u nás. „Tyto změny položily základ pro vznik silného a stabilního podniku státních lesů – Riigimetsa Majandamise Keskus, který je dobrým partnerem jak pro stát, tak pro podnikatelské subjekty, které zajišťují lesnické služby,“ řekl Erik Kosenkranius.

Státní lesy v okolních zemích řeší podobné problémy, jaké jsou v České republice. Proto, jak poznamenal generální ředitel s. p. Lesy ČR Jiří Holický, „výměna informací v rámci EUSTAFOR je důležitým zdrojem inspirace při hledání optimálního modelu fungování státních lesů v naší republice“.

„Během jednání s výkonným ředitelem EUSTAFOR jsem se mohl přesvědčit, že připravovaná změna obchodní politiky u našeho státního podniku probíhá v kontextu vývojových změn ostatních podniků státních lesů v Evropské unie. To mi jen potvrzuje správnost našich kroků,“ uvedl ministr Petr Gandalovič.

Výkonný ředitel EUSTAFOR rovněž seznámil českého ministra s hlavními tématy pro organizace státních lesů na úrovni Evropské unie v letošním roce. Jsou jimi produkce dřeva, biomasa, směrnice pro rozvoj venkova, Natura 2000, Kjótský protokol a výzkum. EUSTAFOR je zájmová organizace státních lesů v rámci Evropy se sídlem v Bruselu. Jejím cílem je působit jako mluvčí státních lesů na úrovni EU a hájit jejich zájmy. V současné době asociace sdružuje 25 právoplatných členů, mezi nimi i Lesy České republiky. Tyto organizace jsou odpovědné za trvale udržitelné obhospodařování více než 45 milionů hektarů státních lesních pozemků a zaměstnávají přes 111 300 lidí. Členové organizace EUSTAFOR ročně vytěží zhruba 110 milionů metrů krychlových dříví.