KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství se postaralo o leteckou hasičskou službu v lesích

16/05/07

Zdroj: MZe

V případě výskytu lesních požárů pomůže hasičům likvidovat živel vrtulníková letka Policie ČR. Ministerstvo zemědělství uzavřelo s resortem vnitra dohodu o spolupráci při zajišťování letecké hasičské pomoci i přes to, že zajištění ochrany a likvidace požárů v lesních porostech je povinností vlastníků nebo uživatelů lesů.

Ministerstvo zemědělství vypsalo veřejnou zakázku, na základě které bude vybrán provozovatel letecké hasičské služby (LHS) po dobu dvou let. LHS má začít fungovat od července 2007, tj. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vzhledem k období prázdnin a dovolených. Do té doby zajistí hlídkovou činnost letka Policie ČR. Ministerstvo zemědělství na tuto činnost vyčlenilo ze svého rozpočtu 1,343 milionu korun. V případě zásahu vrtulníků policejní letky při lesním požáru zaplatí MZe resortu vnitra 20 273 korun za každou letovou hodinu.
 
„Ministerstvo zemědělství zajišťuje leteckou hasičskou službu jako službu nadstandardní, není to jeho povinností. Letecká hasičská služba je z naší strany vstřícným krokem, kdy MZe může převzít povinnosti vlastníků a uživatelů lesů na úseku požární ochrany. Náklady s ní spojené nejsou mandatorním výdajem státního rozpočtu,“ upozornil ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Letos je to poprvé, kdy MZe přistoupilo k výběru firmy, která má zajistit leteckou hasičskou službu po dobu dvou let. Je to především proto, aby se zamezilo průtahům při odvolávání se neúspěšných uchazečů o provozování této služby, k čemuž opakovaně docházelo v minulých letech. Pro LHS v letošním a příštím roce požaduje MZe od uchazečů nabídku alespoň 20 letadel, 10 pro hlídkovou činnost a 10 pro hasební zásahy, což je minimální počet pro protipožární ochranu lesa na území ČR.