KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

KLASA se zapojuje do Dní bezpečnosti potravin

28/05/07

Zdroj: SZIF

Ve dnech 21. – 27. května se koná již druhý ročník Dní bezpečnosti potravin pod záštitou Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství ČR a Informačního centra bezpečnosti potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací. Do akce se zapojí také Státní zemědělský intervenční fond a národní značka kvality KLASA.

Mezi hlavní cíle Dní bezpečnosti potravin patří mimo jiné seznámit širokou veřejnost s fungováním systému bezpečnosti potravin v České republice, poskytnout informace o dostupnosti bezpečných potravin na tuzemském trhu, ale také upozornit spotřebitele na jejich práva spojená s nákupem a konzumací potravinářských výrobků.

Pro spotřebitele je připraven bohatý program skládající se předně z odborných seminářů a televizních či rozhlasových pořadů, ale nechybí ani zábavné akce pro rodiny s dětmi.

Kromě hlavních pořadatelů se na Dnech bezpečnosti potravin podílí také Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Potravinářská komora ČR, Sdružení obrany spotřebitelů, Spotřebitel.cz a samozřejmě také Státní zemědělský intervenční fond, který spravuje národní značku kvality potravin KLASA.

Státní zemědělský intervenční fond připravil ve dnech 24.-27. května 2007 propagační a informačně-vzdělávací akce v hypermarketech po celé České republice. Hostesky v červených kostýmcích budou spotřebitele informovat o kvalitních potravinách se značkou KLASA. Spolu s letáky o kvalitních potravinách budou hostesky rozdávat i informační brožury o bezpečnosti potravin vydaných k příležitosti Dní bezpečnosti potravin a letáky Školního mléka. KLASA týmy najdou spotřebitelé v osmnácti místech v devíti regionech České republiky: v Praze, Brně, Vyškově, Liberci, Hradci Králové, v Pardubicích, Ostravě-Karviné, Plzni, Ústí nad Labem, Teplicích, Českých Budějovicích, Kunovicích a Olomouci.