KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jednáme o pomoci chovatelům prasat

29/05/07

Zdroj: AK ČR

Už šestý měsíc pokračuje krajně nepříznivý vývoj u vepřového masa. Farmářská cena je vytrvale pod výrobními náklady a chovatelé se ocitají ve složité, v mnohých případech neřešitelné situaci. Prognóza ceny na zbývající čtvrtletí do konce roku 2007 není rovněž příznivá.

Obstát v této situaci může jen malá část producentů. Jsou to ti, kteří mají doinvestováno a disponují s hlavní vstupní surovinou, to je svým obilím a krmnými směsmi. Takových chovatelů je ale menšina. Vzniklou situaci je třeba bezodkladně řešit. Agrární komora navrhuje a požaduje následující pomoc:

• Program provozních úvěrů s dotací úroků a garancí PGRLF
• Z Programu rozvoje venkova, opatření Modernizace zemědělských podniků vyčlenit určitou částku na monogastrická zvířata

O těchto návrzích jednáme s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem a předsedou zemědělského výboru PS PČR Jiřím Papežem. Souběžně provádíme analýzu ekonomického vývoje vzorku chovatelů prasat.